Obama’ya Açık Bildiri

Barack Obama’ya Açık Bildiri

The Open Decleration For Barack Obama

Mehmet Keçeci

27.04.2015

Barack Obama

Türkçe:

Kendimi bildim bileli namâzımı edâ ederim; ortaokul, lise, üniversite, yüksek lisans, doktora, iş hayatım ve şu ân ortalama 63.875 vakit ve her birine yarım saat ayırmışsam 31.937 saat, 1330 gün, 3,645 yılım namaz için geçmiş demektir. Rabbimiz ömür verdiği müddetçe de kılmaya devam edeceğim. Belki Rabbimize samimi bir kalbden (kalpten) daha değerli bir şey götüremeyeceğim. Fakat bu Rabbimizin benden bir isteği. Rabbimizin isteği yanında kralların, cumhurbaşkanların, başbakanların işlerinin bir hükmü olamaz. Çünkü hepimizin Rabbi onların da Rabbidir. Ancak ve ancak Rabbimizin istediği ânın dışında insânlığa hizmet bir şi’âr, bir övünç, bir meslek olabilir.

English:

I know I can remember I would fulfill my prayer; secondary school, high school, university, master, doctorate, work life, and that moment average 63875 times, and if I take half an hour my each 1330 hours, 31937 days, 3.645 years the past means to prayer. I will continue to make in my life, as long as the Lord gave. Maybe our Lord, I can not take anything more valuable than a sincere heart. But the Lord’s desire for me. Besides the desire of our Lord of kings, presidents, prime ministers can not be a provision of the jobs. Because our Lord is also their Lord. And only be a motto, a pride, a profession out of the moment He wants to serve humanity of our Lord.

Note: This decleration could have made a lot of mistakes I made Turkish translated to English. Therefore, I wish you to see me excused. I thank you all in advance.

1958.    Obamayı’da, Clinton’ı da, Reagan’ı da ben öldürdüm. Filim Fil. Hav, hav, hav. Mehmet Keçeci, xx.02.2013. [1, 2, 3]
1959.    I killed Obama, Clinton, and Reagan. I am elephant, elephant. Woof woof woof! Mehmet Keçeci, xx.02.2013. [1, 2, 3]
2559.    Bazen barış için savaş gereklidir. Barack Obama [1, 2]

Kaynaklar/References:

  1. Turkish Quotes II: Türkçe Alıntılar II, Mehmet Keçeci
  2. Türkçe Alıntılar: Turkish Proverbs Mehmet Keçeci
  3. Simetrî I: Symmetry I, Mehmet Keçeci