TKY_2014

 

 

 

 

TKY

More PowerPoint presentations from Mehmet Keçeci

Bilginomi

Neden Bilginomi?

Bilgi/Bilişim/Bilim+Ekonomi

Why Infonomics?

Information+Economics

Mehmet Keçeci

07.09.2013

 

bilginomi

Bu sitemizin adı Bilginomi (Bilgi, Bilişim, Bilim+Ekonomi (Efonomi) / Infonomics (Information+Economics) kelimelerinin kısaltılmasından gelmektedir. 1990′lardan günümüze giderek önemi artmakta ve bu dönem vereceğim derslerin bir konu başlığıdır.

Bilginomi özellikle günümüzün piyasa şartları altında gitgide önem kazanmaktadır. Sadece elimizde bilginin veya teknolojinin olması değil onun ekonomiye kazandırılması veya ekonomik değer biçilmesi, süreklilik arz etmesi daha da önem kazanmıştır.

Bu çerçevede Bilginomi bir bilim dalı, disiplin olmuştur. Ben Bilginomi’yi:

Bilginomi: Var olan, elde edilen veya elde edilecek, biçimlendirilecek bir bilgi veya bilgi topluluğunu ekonomik değer haline getirme, ekonomiye arz etme, kazandırma, değer biçme ve ekonomik değerinin sürekliliğini kazandırarak devam edebilirliğini, sürdürülebilirliğini sağlayan bir disiplin dalıdır.“ [1]

Ülkelerin kalkınmasında artık bilginin elde edilmesinden daha çok bilginin ekonomik değer haline getirilmesi daha çok önem arz etmektedir.  Burada sadece tek bir bilim dalı değil bir çok bilim dalından yaralanacağız. Bilişim, Sağlık Bakımı, Fizik, Ekonomi, Yönetim vs.

İçerik  ileriki konularımızda eklenecektir.

Bilginomi

Sadece bilgi tek başına toplumsal değere dönüşmüyor. Sizin ondan nasıl bir değer çıkardığınız çok daha önemlidir.  08.09.2013 [1]
bilginomi

Kaynaklar/References:

  1. http://www.mehmetkececi.com/index.php?option=com_content&view=article&id=183
  2. http://bilginomi.biz/?p=1 (ilk yayın)