Bir Erkeğin Gözünden 2: Bayan, Çocuk ve Ergonomi

Bir Erkeğin Gözünden 2: Bayan, Çocuk ve Ergonomi

Through a Man’s Eyes 2:Women, Child and Ergonomics

Mehmet Keçeci

Ergonomics

Ergonomi ve Konfor alanında birçok Okul, Üniversite, Kurum’un seviyesi 0 = Sıfır düzeyinde. Bunlar öğrencilerinin, çalışanlarının sağlıklarını riske atmaktalar ve bu ayrıca Meslek Hastalıkları kapsamına girmektedir.

Ergonomi ve konfor lüks değil sağlık ve dikkat için zarûrettir.

Ergonomics and comfort are not luxury, necessity for health and attention.

Kullanım süreniz içinde sizin istediğiniz özellikleri size kâlite, ergonomi, konfor, performans, özellik, güvenlik, uygun fiyat, firmanın toplumsal kurumlara yardımı yâni sosyal, içtimai sorumluluktaki payı, ileriye dönük unsurları da mutlaka sağlaması gerekir.

Bu açıdan bakıldığında çocuklarımızın ve bütün bayan ve erkeklerin sağlığı açısından ergonomiye bayanların daha hassas olmalarından dolayı bu sektöre daha fazla el atmaları gerekmektedir. Maalesef üretim alanında daha fazla erkeklerin olması bu sektörün yeterince gelişmemesine, fiyat-performans açısından daha uyun hâle gelememesine sebep olmuştur. Eğitim ve kanunların yönlendirmesi ile erkekler bu alanda çalışmalar yapmış olsalar da bayanların bu alana yapacağı katkı çok daha fazladır.

Yarınlarımızın sağlığı için özellikle bayanların bu alanlara yönlendirilmesi ve teşvik edilmesi, bayan öğrencilere bu aklanda bursların verilmesi önem arzetmektedir. Geleceğimizde bayanların yerinin büyük olduğunu unutmayalım.