Katre

Bir katre içen çeşme-i pür hun-ı fenadan
Başın alamaz bir dahi bârân-ı belâdan.
(Fenâlığın kan dolu çeşmesinden bir damla içen artık bir daha belâ yağmûrundan kurtulamaz)
Ziyâ Paşa, Terkîb-i Bend

Bir katre olma, kendini deniz hâline getir. Hz. Mevlânâ (rha.)
Mademki denizi özlüyorsun, katreliği yok et gitsin. Hz. Mevlânâ (rha.)

Katre

Drop
 

Katre

Gönlümde bir damla su bir katre âteş
İster yan ister ferahla
Benim dünyâm bu
İster ağlâ ister gül.

Simetrî (Mehmet Keçeci),

1995, İzmit/Kocaeli.