Fiziğin Manifestosu

Fiziğin Manifestosu

Manifesto of the Physics

Manifest der Physik

Manifeste de la Physique
بيان من الفيزياء

24.08.2014

Mehemt Keçeci

 

Fiziğin Manifestosu (Manifesto of the Physics):

Matematiksel romantizm fiziksel çöküşü, matematiksel realite fiziksel olguların kapısını açar. Fiziksel dünyâ ilk realiteden sonraki olguların dizilimidir ki ilk realite metafiziksel, aşkın, transandantal, üstün, öte, faik bir ilâhi emirdir ki (Kün/Ol) bu ilk realite ve olgu insâna âit olmadığından son realite ve olgu’da insâna âit olmayacaktır. Mehmet Keçeci, 23.08.2014. [1]

Fiziğin Manifestosu

Kaynaklar/References:

  1. http://mehmetkececi.com/index.php?option=com_content&view=article&id=183