İş Sağlığı ve Güvenliği

İş Sağlığı ve Güvenliği

Occupational Health and Safety

職業安全衛生

Shokugyō Anzen Eisei

Mehmet Keçeci

11.10.2014

isg

İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanlığı (İGU&İSU=İSGU, Occupational Health and Safety Specialist, OHSS) ve yönetimi (OHSAS) tahmin edilen iş çeşitliliğinden çok daha fazla çeşitliliğe ve ayrıntılara sahiptir. Mutlaka disiplinler arası ilişkilerin yüksek seviyede olması gereken bilim ve iş, meslek koludur. Anlık iş, güncel bilgi, işçi, işveren takibi gerekliliği en yüksek olduğu bir alandır. Yapılabilirliği, çalışabilirliği bazen hayalleri bile zorlasa da mutlaka yapılması gereken özel bir alandır. İşi hem bir bilim insanı, araştırmacı hem de zanaatkâr titizliği ile yapılması zaruri bir meslek dalıdır. Bu açıdan her İş Güvenliği Uzmanı (İGU) ve İş Sağlığı Uzmanının (İSU) mesleğini bir sanatkâr gibi titizlikle yapması gerekir. Bu bilim dalı ve meslek olarak bir Monozukuridir [1]. Her şeyi en uygun değerler de yaptırma gayretidir. Bu İnsan-ı Kâmil, Hitozukuri olma yolunda önemli bir bakış açısıdır. Güncel bilginin yanında tecrübe kaçınılmazdır. Eski ile yeniyi aynı potada eritmedir. İşe, alın terine, işverene, çalışana, bilgiye, tecrübeye, üretime, imalata, gelişime, ilerlemeye, yetişmeye, eğitim ve olgunlaşmaya saygıdır. Mehmet Keçeci 11.10.2014  [2]

Kaynaklar/References:

  1. http://mehmetkececi.com/index.php?option=com_content&view=article&id=411
  2. http://mehmetkececi.com/index.php?option=com_content&view=article&id=183