Paralel Evrenler Gerçekten Var mı?

Paralel Evrenler Gerçekten Var mı?
Süperstring (süpersicim) ve M-Teorisi,
Karadelikler, Deja vu, Kuantum Alan Teorisi

Parallel Universe (Really Exist?), Superstring & M-Theory, Black Hole,

Déjà vu, Quantum Field Theory

Mehmet Keçeci

06.19.2011

Olmayan Paralel Evrenler

Arşiv Yayını

22.06.2011 / 2.si

Paralel Evrenler Yoktur from Mehmet Keçeci

Paralel Ervenler Yoktur. Burada ki “Reel Fiziksel Paralel Evrenler” ifadesi “Âlemler” ifadesi ile belirtilenler değildirler.

2. Paralel Evrenler TV Programında Sorulan Bazı Sorular

 1. CERN’deki son gelişmeler nelerdir?
 2. Higgs Bozonu ile Parçacık arasındaki ilişki nedir?
 3. Madde ve Anti-Madde Nasıl oluştu?
 4. Evrenin oluşumunu açıklayan tek bir formül var mı?
 5. Kütle çekimi nedir?
 6. Kütle çekiminin evrene etkileri nelerdir?
 7. İzafiyet teorisi nedir?
 8. Birleşik alan teorisi nedir?
 9. String/Sicim nedir?
 10. Sicim teorisi nedir?
 11. Sicim teorisi ile gravitasyonun ilişkisi nedir?
 12. M-Teorisi nedir?
 13. Yüksek boyutlar nedir?
 14. M-Teorisinde zar/membrane ne anlama geliyor?
 15. Evrende fiziksel yasalar tek midir?
 16. Paralel Evren nedir?
 17. Paralel evrenler gerçekte var mıdır?
 18. Paralel evrenlerle gravitasyonun ilgisi nedir?
 19. Arka alan/fon ışıması nedir?
 20. Arka alan ışımasının paralel evrenlerle bir ilişkisi var mıdır?
 21. Karadelikler nedir?
 22. Karadelikler nasıl oluşur?
 23. Karadelikler ile evren arasındaki ilişki nedir?
 24. Dejavu”nun paralel evrenlerle bir ilişkisi olabilir mi?
 25. Fizikçiler ve nörologlar dejavu”ya nasıl yaklaşıyor?
 26. Gravitasyon neden bu kadar zayıf?
 27. Gravitasyon paralel evrenlerden mi sızıyor?
 28. Her gözlemci deneye müdahil midir?
 29. Paralel evrencilerin evren ve Tanrıya bakışları nedir?
 30. Fizikle matematiğin farkı nedir?
 31. Maddenin ilk oluştuğunda evrendeki kanunlar nasıldı?
 32. Anti madde nedir?
 33. Madde ve anti-madde nasıl oluşmuştur?
 34. Evrenin kütlesi nasıl bulundu?
 35. Evrenin kütlesi %100 doğru mudur?
 36. Kara madde nedir?
 37. Karanlık enerji nedir?
 38. Evrende henüz bulamadığımız madde ve karanlık madde var mıdır?
 39. Gama ışıması nedir?
 40. Evrenin genişleme hızı artıyor mu?
 41. Evrenin hızına neler etki ediyor?

——

13.04.2011/1.si

CERN Deneyi, Big Bang, Fukushima Nükleer Reaktörü ve Nükleer enerji.

CERNExperiment, Big Bang, Fukushima NuclearReactorand Nuclear Energy.

22.06.2011 Çarşamba 21:00-21:15’de 90 dakika yayınlanmıştır.

Not1: Bir yerde Poka-Yoke metodunu Toshiba buldu diyorum Toyota olarak düzeltirim.

Not2: TV ekranında bir yerde “X Bozonu” yazılmış bu “Higgs Bozonu” olacaktır. Ben konuşurken hızlı yazan bir kişi aynı anda bu konuşmayı yazıya geçiriyor bazen yabancı kelimeler yanlış anlaşılabiliyor.

Not3: TV ekranında bir yerde “Anti Madde (Karanlık Madde) Nasıl Keşfedildi? yazılmış “Anti Madde” ile “Karanlık Madde- Darkmatter” ayrı ayrı şeylerdir.

Not 4: Elektronun geçişi bizler için çok önemli. Burada çok farklı yorumlar ve düşüncelerin olması doğaldır. Fakat reel fiziksel-maddi yani kuantlardan oluşan evren kuantize olduğundan sürekli değil kesiklidir ve bu sayede boyutsallık kazanır. Saf enerji ise süreklidir ve fiziksel boyutsalllık kazanamaz.

Not 5: Evren ilk başta çok hızlı açılıyordu sonra yavaşladı ve şimdi tekrar hızlanmaktadır. Evrenin ilk oluşumunda karanlık enerji yoktu fakat kara madde (%63) (%10 nötrino, %15 foton, %12 atom) mevcuttu. Zaman ilerledikçe kara madde azaldırken karanlık enerji artmaya başladı (%72 karanlık enerji, %23 kara madde, %4,6 atom). Evrenin hızlanmasının sebebide bu değişimdir. Evrenin ilk anında gelişleme için bir ivmesi mevcuttur. “Işımayan foton” ifadem “Işımayan madde” olacaktır. Ekranda bazen ifade etmek istediğimiz kelimelerin yerine farklı kullanabiliyoruz. Sürçü lisan ettik isek affola.

Not 6: Son çalışmalar quasi-star (quasar-yıldısımsı)ların (bunlar aslında birer galaksidir) içindeki karadeliklerdeki gazların merkeze yönelik oldukları gösterilmiştir. Böylece Karadeliklerin karşıtı olan Akdeliklerin son delilleride ortadan kalkmıştır. Bunlar aslında bizim alan denklemlerimizin simetrik olmalarından gelirler fakat zamanları ters yönedirler. Şu anakadar bunlarla ilgili herhangi bir delil bulunamamıştır.

Not 7: Simetri kırınımını higgs alanı yapıyor. Biz fotonların evrenin dışına çıktığını zaten öne sürmedik. Arkafon işımasındaki en az sıcaklık ile en fazla sıcaklık arasındaki fark arasında 0,0004 Kelvin (kırmızı alanlar ile mavi alanlar arasındaki fark) farkı vardır. Eğer paralel evrenler olsaydı arkafon ışıma haritası her an ekranı cam kırma oyununun ekranı gibi olurdu. 7 yıllık yapılan çalışmaların sonucunda böyle bir şeye rastlanamamıştır. Bu konu anlatıldığında Higgsler daha ispatlanmış değildi. Bir burada ve diğer yayınlarımızda Higgslerin olduğunu savunmuşuzdur. Hatta ve hatta yayınla bunun biz teorikçilere göre varlığının kesin gözü ile bakıldığını ifade etmişizdir. Sadece ispatlanmadan ispatlanmış gibi konuşmanın uygunsuzluğu için bir yerde reel fizik açısından simetri kırınımı için deneysel kesinlik olmadığını vurgulamışız.

Not 8: “Evren sonsuz olsaydı” ifadesi zamanın da sonsuz olmuş olması ile mümkündür. Evrenin her birimi düzenli dağılmasa da sonsuz bir zamanda her yönden sonsuz enerjinin gelmesi anlamına gelir. Evrenin sonsuz olmasına farklı yorumlarda yapılabilir. Hepsini bir zenginlik olarak görürüm.

Not 9: Bir yerde “Işıma yapmayan fotonlar” demişim bu “Işıma yapmayan madde” olarak değiştiririm. Yayın esnasında bazen ağzımızdan çıkan ifadeler farklı olabiliyor. Sürçü lisan ettik ise affola. Yayın esnasında farketmeden ağzımızdan çıkan her sözü bire bir almayınız çünkü farketmeden farklı kelimeler kullanmış olabiliyoruz. Anlatmak istediğimiz konuya odaklanınız. Bir hatıramı anlatayım: Kuantum dersinde hocamız bir gün geldi ve bize dediki. Ben bazen formüllerde hata yapıyorum diğer sınıf beni uyarıyor fakat sizler beni hiç uyarmuyorsunuz dediğinde hocama dedim ki: Hocam biz hataları farkedip düzeltiyoruz ve sizin istiyerek yapmadığınızın farkında olduğumuzdan sizi bunun için uyarmuyoruz. Sürçü lisan ettik isek affola böyle durumlar için değimidir.

Not 10: Gravitonlar paralel evrenler arası geçiş yaptığına göre paralel evrenler deneysel değil midir? Evet, gravitonların geçtiği ispatlanmış olsaydı bu deneysel olurdu. Fakat böyle bir ispat şu ana kadar yapılamamıştır. Arka alan ışımasında yapılan 7 senelik ileri düzeydeki araştırmalar böyle bir şeye rastlanamamıştır. Araştırmalar son bulmuş değildir fakat şu an için hiçbir deneysel veri yoktur. Arka alandaki bazı dalgalanmalar ise karadelik patlamalarından meydana gelmektedir. Arkaalan resmine baktığımızda şu an için paralel evrenlerin varlığı gözükmemektedir.

Not 11: Dışardan bakıldığından her ikiside kuarkların etkileşimi gibi gelse de aslında Güçlü Nükleer Kuvvet veya Kuantum Renk Dinamiğinden oluşan kuvvet kuarkların birbirleriyle gluonlar aracılığı ile yaptığı artı gluonların kendi aralarındaki etkileşimdir. Mutlaka gluonlar vardır.
Zayıf Nükleer Kuvvet veya Elektro-Zayıf Kuvvet (1968 de elektro manyetik kuvvet ile Zayıf kuvvet birleştirilmiştir) ise 2 şekilde gerçekleşir.
1-Yüklü akım etkileşimi: Charged current interaction: W-, W+
2-Yüksüz akım etkileşimi: Neutral current interaction: Z0
Electroweak interaction, Electroweak force, QED diye ararsan bir çok örnek görürsünüz. Burada gluonlar yoktur. Kuark başka bir kuarka dönüşürken bile gluonlar devrede değildir.

Not 12: WMAP arkaalan ışıma araştırması 2001’de başlayıp 2010’da bitti analizleri ise 2012’ye kadar sürdü ve hala da devam etmektedir. Burada yapılan çalışmalarda sıcak ve soğuk noktaların analizleri yapılır. 2007 yedide yapılan analizlerde paralel evrenlerle ilgili olabilecek veriler gelmeye başladı fakat 2012’de yapılan son kozmik doku analizlerinde görüldükü bunların paralel evrenlerle ilgileri yok. Ref: http://arxiv.org/pdf/1203.1928v2.pdf bakınız. Ben bunu 2011 yılında ham verilerden çıkarmıştım.

Arkaalan ışıması nasıl Big Bang hakkında bilgi veriyorsa ve eğer bir paralel evrenler dizisi varsa ve graviton sızması oluyor ise onlar hakkında da bilgi vermelidir. Aynı anda açılan paralel evrenler için bunu çözmek zor olabilir fakat her an oluşan paralel evrenler için bunu anlamak çok kolaydır. Şu an için Big Bang anı dışında oluşan paralel evrenleri göremiyoruz. Aynı anda oluşanlar için 20 yıl içinde daha hassas ve ileri veri çalışmaları gerekir. Dokuları anlamlandırma bir “yöntem” içerir. Her yöntem farklı metodlar ve anlamlar içerebilir ve doğrulukları zamanla anlaşılırlar.

Not 13: Soğan zarı modeli paralel evrenlerle değil sonsuz bir evren olsaydı nasıl olması gerekirdi için bir düşüncedir ve farklı yorumları vardır. Buna takılmayalım. Arkaalan ışıması evrenin her yeri için geçerlidir. Arkaalan ışıması sadece aynı anda açılan paralel evrenlerin tesbitinde zor olabilir fakat farklı zamanlarda açılan paralel evrenler için kolaydır ve paralel evrenler varsa farklı zamanlarda sürekli oluşması gerekir. Graviton kuantum seviyesindedir fakat etkisi evren çapındadır.

Not 14: Uzayın metriği ve değişimi: Bunun için Einstein’nın Özel Rölâtivite Teorisini incelemeniz ve geodeziyi (jeodezi, geodesy; geodezik, jeodezik, geodesic) etkileyen faktörlere bakmanız gerekir. “Uzay-Zaman mutlak değerler olmamasına rağmen Uzay-Zaman Aralığı (delta l) mutlak bir değerdir.” Basınç ve geodezinin gerilimi gibi etkenler bunda ihmal edilmiştir. Ayrıntılar için Özel Rölâlivite (Special Relativity) ayrıca Genel Rölâtivite konusundan maddenin hareketinde geodeziyi izlediği ile ilgili konularına bakabilirsiniz. Orada birçok farklı örnekler bulabilirsiniz.

Konu: Paralel Evrenler Gerçekten Var mı? Süperstring (süpersicim) ve M-Teorisi, Karadelikler, Deja vu
II. Bölüm: Paralel Evrenler Gerçekten Var mı?

 I. Bölüm için: Cern Deneyi ve Fukushima Nükleer Kazası

I. Programda sorulan bazı sorular

 1. Fukushima nükleer felaketi Amerika Kıtasına ne ölçüde zarar verir?
 2. Dünyada yaşanan nükleer kazalar?
 3. Türkiye’de nükleer santral yapımında dikkat edilmesi gerekenler?
 4. Güneş ve rüzgâr enerjisi gereksinimi?
 5. Nükleer enerjinin faydaları ve zararları nelerdir?
 6. Radon gazının tehlikeleri ve bodrum katta yaşayanlar neler yapmalı?
 7. Radyoaktif madde nedir?
 8. Nükleer enerji ve nükleer enerji santrali nedir?
 9. Türkiye’de nükleer santral kurulmalı mı?
 10. Fukushima nükleer felaketinden nasıl ders çıkarabiliriz?
 11. Fukushima nükleer santralinde neler yaşandı?
 12. Nebula nedir?
 13. Nebulalardaki farklı renkler ne anlama gelir?
 14. Nebulalar hangi aşamada oluştular?
 15. Yıldız patlamaları nedir?
 16. Güneşin enerjisi nereden geliyor?
 17. Ağır metaller nasıl oluşur ve Dünyaya nereden gelmiştir?
 18. Su Dünyaya nereden geldi?
 19. Dünya gezegeni ilk dönemlerde nasıldı?
 20. Dünya nasıl oluştu?
 21. Uzay renklimi görünür?
 22. Güneşimizin ömrü ne kadardır?
 23. Evrenin soğuma hızı nedir?
 24. Arkaalan, arkafon ışıması nedir?
 25. Big Bang teorisi nedir?
 26. Evren küçülebilir mi?
 27. Evrenin yaşı nedir?
 28. Galaksiler bizden uzaklaşıyor mu?
 29. Karanlık madde nedir ve gerçekte var mı?
 30. Evrenin gelişmesini sağlayan bir itici güç var mı?
 31. Evren hangi hızla büyüyor?
 32. Big Bang’in diğer modellerle kıyaslaması nedir?
 33. Anti madde nedir?
 34. Madde-Antimadde reaktörleri ile uzayda seyahat edebilir miyiz?
 35. Nükleer reaktör yerine antimadde reaktörleri olabilir mi?
 36. Antimadde yakalanması?
 37. Cern deneyi?
 38. Cern deneyinde gelinen son nokta nedir?
 39. Cern deneyinde neler elde edilmeye çalışılıyor?
 40. Neden evren tahmin edilenden daha hızlı büyüyor?
 41. Evrenin soğuması nasıl keşfedildi?
 42. Evrenin soğumasının ne gibi etkileri olur?
 43. Evren donmak üzere mi?
 44. Kâinatın yaratılışının ilk dakikalarında neler oldu?
 45. Fizik için illa denenmesi mi gerekir?
 46. Big Bang’den sonraki ilk 3 dakikanın önemi nedir?
 47. Başlangıçta ki madde anti madde eşitliği neden bozuldu?
 48. Higgs bozonu nedir?
 49. Cern deneyi ve Higgs bozonu?

CV_Türkçe

Mehmet KEÇECİ

Keçeci/Kececi/Kecheci

Mehmet Keçeci
Mehmet Keçeci

How to pronounce my name

English CV

CV_日本語_Nihongo

CV_Français

CV_Deutsch

CV_Chinese

Kişisel Bilgilerim: Personal Information: Physicist

 1. Title: 2001-2003+2018 (PhD. Doctorate – Physics Student, Gebze Technical University (GTU)), Physics Master of Science, MSc., Physics, 2001., Occupational Safety Specialist, OSS, 2016.
 2. Nationality: Turkey
 3. Citizenship: T.C.
 4. City: Istanbul
 5. Religion: Islam
 6. Web Site: http://www.mehmetkececi.com
 7. Contact: mkececi@mehmetkececi.com
 8. Scientific Interested Topics: Quantum Field Theory (QFT), Instanton, Conformal Field Theory (CFT), High Energy Physics (HEP), Particle Physics, High Magnetic Fields, Hydrocarbons Behaviour, Biophysics, Astrophysics, Cosmology, Cosmogony, Bioinformatics, Nano Technology, Programming Languages, Web Servers, Information Technology (IT), Software, Operating Systems (OSs), History of Science and Technology, Philosophy of Science, Ethics, Science and Technology Management, Leadership, Morals and Religion, Interdisciplinary Relationship, Health Information System (HIS), Occupational Safety, Data Bases, Big Data, Superconductivity, Medical Physics, Radioactivity, Internet of Things (IoTs), Mathematical Physics, Electronics, Intelligent Systems, Education, Physics Education, Philosophy of Physics, Book/e-Book Publish & Edit, CMS, SEO, E-Learning, LMS, L&D, Open Digital Badges, Blockchain.

 9. Affiliation Scientific Journals, Duty at International Scientific Publications: Reviewer (20 Uluslararası Dergi, ~70 makale)

 10. Affiliation (Duty at ) International Scientific Programs:

   1. Member of Technical Program Committee (TPC): The 2016 International Conference on Biological Information and Biomedical Engineering. September 24-26, 2016 Qingdao, China.

   2. Konferans Bildiri Hakemliği (3 Makale): 26. IEEE Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları (SİU) Kurultayı, 2-5 May 2018 Çeşme/İzmir, Turkey http://www.siu2018.org

   3. 2nd International Conference and Exhibition on Nanotechnology, Nano San Diego 2018, Organizing committee, https://helicsgroup.net/user/member_details/729/18

  Keçeci Model CV

Business Experience:

2015 – 2018 Freelancer Scientific Writer, Reviewer, Author
2015 – 2016
Course & Internship & Certificate of Occupational Safety Specialist (OSS)

2010-2014 Istanbul Medipol University, Lecturer

Bioinformatics, Information Technologies
-Faculties: Nursing, Health Management, Law, Nutrition And Dietetics, Physical Therapy And Rehabilitation, Pharmacy
Health Information Systems, Health Information System and Applications I-II
-Faculties: Medical Documentation and Secretarial Program
Fundamental Information Technologies
-Faculties: Medical Documentation and Secretarial Program, Justice Higher Vocational School
Information and Communication Technologies
-Faculties: Operating Theatre Services, Dental Prosthesis Technology, Dialysis, Pharmacy Services, Audiometry, Optician, Medical Documentation and Secretarial, Medical Imaging Techniques, Medical Laboratory Techniques, Radiotherapy

Bioinformatics, Information Technologies and Tools I-II, Fundamental Information Technologies, Information and Communication Technologies Lecturer – Istanbul Medipol University (Faculty of Law, Faculty of Health Sciences (Physiotherapy and Rehabilitation, Nursing, Nutrition And Dietetics), Faculty of Pharmacy), Health Information System, Health Information System and Applications I-II (Medical Documentation and Secretarial Program).

2012–2013 Information Technologies and Tools I-II – Lecturer – Istanbul Medipol University (Faculty of Law, Faculty of Health Sciences (Physiotherapy and Rehabilitation, Nursing, Nutrition And Dietetics), Faculty of Pharmacy)

2011–2012 Information Technologies and Tools I-II – Lecturer – Istanbul Medipol University (Faculty of Law, Faculty of Health Sciences (Health Care Management, Physiotherapy and Rehabilitation, Nursing), Faculty of Pharmacy)

2010–2011 Information Technologies and Tools I-II – Lecturer – Istanbul Medipol University (Faculty of Health Sciences (Health Care Management, Nursing))

2008–2010 General Manager – Hiperteknoloji Bil. Eğt. İnş. San. Ve Dış Tic. Ltd. Şti.

1999–2008 Private Colleges, Physics and Computer Education, the programmer

———————————————————————————-

Education:

  2001–2003+2018     Gebze Technical University (GTU),  (PhD. Doctorate – Physics)

Genel Rölativite Teorisi: İstanbul Üniversitesi 

Kuantum Alan Teorisi II: İstanbul Üniversitesi

 1998–2001     Gebze Institute of  Technology (GIT) (Master of Science, MSc. -Physics; Gebze Technical University (GTU))

                         Conformal Spinor Field Tehories- Master Thesis

Kuantum Alan Teorisi I: İstanbul Üniversitesi

Parçacık Fiziği: İstanbul Üniversitesi 

Tansör Analizi: İstanbul Üniversitesi

 Kuantum Mekaniği II: Marmara Üniversitesi

 1993–1998      Kocaeli University The Faculty of Arts and Sciences (FAS)  Physics Deparment

                         (1year English Preperation & Lessons %30 English)

 1990–1993      İnönü University Malatya Meslek Yüksek Okulu (Teknik Prog.)

                          Department of Industrial Electronics

 1986–1990      Highshool (Üsküdar/İstanbul)                       

 1983–1986     Secondary School (Üsküdar/İstanbul)                       

 1978–1983     Primary School (Ümraniye/İstanbul)


Presentations in National and International:

 1. International Scientific Symposium, Announcements & Conference Proceedings
  Keçeci, M., 2N-Boyutlu Fujii Modelinde Instanton Çözümleri ve Bağlantı Sabitinin Instantonlar Arasındaki Rolü, 16-19/09/05, Turkish Physical Society, 23th International Physics Congress, Mugla University Link: http://fizik.mu.edu.tr/bildiriler.htm Turkish Physical Society: http://turkfizikdernegi.org http://mehmetkececi.com/2005/09/16/world-year-of-physics-2005/368

National Scientific Symposium, Announcements & Conference Proceedings

 1. Keçeci, M., Use of Open Digital Dadges in Education and Career Planning, ADIM Physics Days VI, Faculty of Arts and Sciences, Department of Physics, Balıkesir University, 20(19-21)/07/17 http://adimfizikvi.balikesir.edu.tr
 2. Keçeci M., Konformal Invaryant Fujii Modelinin Instanton Tipi Tam Çözümü. 25-31/5/2005, Traditional Erzurum Physics Days –II, Ataturk University http://mehmetkececi.com/2005/05/31/konformal/137
 3. Kececi M., Exact Instanton-Like Solution Conformal Invariant of Fujii Model, Construct for Four-Dimensional and Subderivative, “Disordered Systems: Theory and Applications” Working Group II. National Symposium, Turkish Nonlinear Science Working Group, Karaburun/Izmir, 2002 (16-20/9/2002)

Linkhttp://www.nonlinearscience.org/index.php?option=com_content&view=article&id=42&Itemid=47

Linkhttp://duzensizsistemler.blogspot.com

http://mehmetkececi.com/2002/09/20/exact-instanton-like-solution-conformal-invariant-of-fujii-model-construct-for-four-dimensional-and-subderivative/370


International Papers:

 

2n-Dimensional at Fujii Model Instanton-Like

Solutions and Coupling Constant’s Role

between Instantons with Higher Derivatives.

Turkish Journal of Physics

Turk. J. Phys., 35, (2011), 173-178.

Mehmet Keçeci

2n-dimensional at Fujii model instanton-like solutions and coupling constant''s role between instantons with higher derivatives

Turkish Journal of Physics

Volume 35, Issue 2, (2011)

2n-dimensional at Fujii model instanton-like solutions and coupling constant''s role between instantons with higher derivatives

 

Turkish Journal of Physics

Turkish Journal Of Physics

Yayınla ilgili Linkler

Makale/Paper

 1. “” linki http://journals.tubitak.gov.tr/physics/index.php
 2. “Turkish Journal of Physics” Tüm yayınları http://journals.tubitak.gov.tr/
 3. http://mistug.tubitak.gov.tr/bdyim/lastissue.php?dergi=fiz
 4. http://mistug.tubitak.gov.tr/bdyim/toc.php?dergi=fiz&yilsayi=2011/2
 5. http://journals.tubitak.gov.tr/physics/issues/fiz-11-35-2/fiz-35-2-10-1012-66.pdf
 6. ArchiveISSN 1300-0101
  Electronic ISSN 1303-6122Turk J PhysPublished by The Scientific and Technological Research Council of Turkey

Keçeci Model CV

1. https://issuu.com/hiperteknoloji/docs/cv-mk (English: Keçeci Model CV, updated: Güncellenen)
2. https://www.kotobee.com/ebook/mkececi#/loading (English: Keçeci Model CV)
3. https://education.microsoft.com/Story/Lesson?token=v9eGC (English)
4. https://education.microsoft.com/Story/Lesson?token=k0o4P (Turkish)
5. https://1drv.ms/o/s!AhhtzpemsW4-hGelP3_wPK3xU9al (English)
6. https://1drv.ms/o/s!AhhtzpemsW4-hGvMecE0bYVR2I3N (Turkish)
7. https://www.youtube.com/watch?v=jq2r7-suRkw
8. https://vimeo.com/218462945
9. http://fliphtml5.com/bookcase/fxth
10. https://issuu.com/hiperteknoloji/docs/cv-mk
11. https://docs.google.com/presentation/d/1ZR8BapjoTxcyuY-YuPFUUZvtHTiJRawEFNsn0f2XjX4/pub
12. https://sway.com/2CKhCaImWnWPz83I
13. https://docs.com/kececi/6848/kececi-model-cv
14. https://www.slideshare.net/hiperteknoloji/kececi-model-cv

Kuantum Alan Teorisi-KAT

QUANTUM FIELD THEORY (QFT)

 

KUANTUM ALAN TEORİSİ (KAT)

 

 

2001-2002

 

I. PhD (Ph.D.) SEMINAR

I. DOKTORA SEMİNERİ

 

GIVEN BY

 

MSc. MEHMET KEÇECİ

 

 

CONTENTS  (İÇERİKLER)

 

1.     LAGRANGİAN ALAN TEORİSİ (Lagrangian Field Theory)

 

I.1.      Klasik Mekanik (Classical Mechanics)

 

                        1.1.1.   Titreşen Yay (Vibrating String)

                        1.1.2.   Skaler Alan (Scalar Field)

 

1.2.      Notasyon ve Denklemlerin Rölativistik İnvaryant Formu

Relativistically Invariant Form of Equations and Notation

 

1.2.1    Varyasyon Prensibinden Rölativistik Olarak İnvaryant Türetme

 Relativistically Invariant Derivation from the Variational Principle

1.2.2    Daha Genel Dinamik Sistemler

 More General Dynamical Systems

 

1.3.      Elektromagnetik Alan (Electromagnetic Field)

 

1.3.1.   Ayar İnvaryansı ve Dönüşümler

 Gauge Invariance and Transformations

1.3.2.   EM Alan için Hareket Denklemi ve Lagrangian Yoğunluğu

 Lagrangian Density and Equation of Motion for the EM Field

1.3.3.   Kütleli Vektor Alanı

 Massive Vector Field

 

1.4.      Simetri ve Akımlar  (Symmetries and Currents)

 

1.4.1.   Simetri Dönüşümü (Symmetry Transformation)

1.4.2.   Noether Akımları (Noether Currents)

1.4.3.   İnvaryans Çevrim ve Enerji

 Translation Invariance and the Energy

1.4.4.   Momentum Tansörü (Momentum Tensor)

 

2.        Rölativistik Kuantum Mekaniği (Relativistic Quantum Mechanics)

 

2.1.      Non-Rölativistik Teori (NonRelativistic Theory)

2.2.      Rölativistik Teori (Relativisitic Theory)

2.3.      Rölativistik Dalga Fonksiyonları (Relativistic Wave Functions)

2.4.      Spin ve Non-Rölativistik Dalga Fonksiyonları

Spin and NonRelativistic Wave Functions

2.4.1.   Spinsiz Parçacıklar (Spinless particles)

2.4.2.   S Spinli Parçacıklar (Particles with spin s)

 

3.        Dirac Denklemi (Dirac Equation)

 

3.1.      Dirac Denkleminin Lorentz İnvaryanslığı

Lorentz Invariance of the Dirac Equation

3.2.      Dirac Dalga Denkleminin Eşleniği (Conjugate Dirac Wave Equation)

……….

 

VAKUM (VACUUM) ALANI

 

Art. The vacuum.

 

            Günümüze kadar vakum genel olarak niteliksiz, durgun boşluk veya hiçbir şeyin olmadığı bir şekilde düşünülürdü. Fakat kozmoloji, genel rölativite, kuantum alan teorisinde vakumun mikro kozmik seviyesindeki durumu deney ve teorik çalışmalarda hayati rol oynar.

 

            VAKUM: Kuantum alan teorisinde kuantum alanlarının etkileştiği bir sistemde, sistem bir çok enerji seviyeleri içerir (temel seviye (ground state) ve diğerleri). Kuantanın durumuna göre sistem karakterize olunur ve bu na uygun olarak biçimlenir (madde, kuvvet vs.). Burada vakum sistemin temel seviyesi olarak tanımlanır. Yine bu vakum alanı boş değildir ve sonsuz enerji içeren bir alandır. Bir alanda bir durum oluşuyor isede orada vakumdan başka hiç bir şey yoktur. Buna matematiksel olarak yayılma-operatörler (emission-operators) denir. Evrendeki bütün fiziksel olguları (phenomena) oluştururlar veya bunun tam tersi buna soğurma (emme)-operatörleri (absorbtion-operators) denir. Bu durum  deneysel yüksek enerji fiziğinde kanıtlanır ve bunun anlamı bir kuanta vakumdan ani olarak çıkar veya kaybolur.

 

            HIGGS ALANI: 1960 lardan sonra belirli alanlar vakum alanlarında kabul görmeye başladılar (Higgs alanı). Higgs alanları normal alanlar ile uyuşmazlar onlar temel seviyede kuanta içerirler ki bunlar Higgs Bozonlarıdırlar (Boson). Bu gercek fiziksel vakum alanlarının ortaya konmasıdır. Higgs alanı mevcuttur ve madde içindeki vakum enerji dönüşümlerini sağlar. Kuantum alan teorisine göre normal kuantaların kütleleri Higgs alanları ile etkileşmesi gerekir veya Higgs alanın vakum beklenen (expectation) değeriyle. Öncelikle bu etkileşim elektronlar, quarklar, kuvvet-taşıyıcıları (force-careers) vs. Farz edilen bazı alanların kütlesiz kuantalarıdır ki bu alanlar Ayar (gauge) alanları olarak adlandırılır. Ayar alan quantalarının kütlesiz formu tespit edilemeyebilir (undetectable). O zaman şöyle denilebilir ki ayar alanları gerçekten fiziksel midirler yoksa sadece matematiksel ifadeler midirler? Bununla birlikte Higgs Mekaniği kuantum fiziğinde bilinen en iyi teoridir.

 

            VAKUM ALANI DALGALANMALARI (FLUCTUTATION): Rölativistik kuantum mekaniğinin bir notasyonuda Virtual (asıl, virtüel) kuantalardır ki buradaki Virtual tanımı direkt alarak tespit edilemeyen anlamındadır. Bununla birlikte enerji durumları göz önüne alındığında veya belirli durumlarda dolaylı olarak gözlenebilmektedirler. Virtual parçacıkların karakteristik özellikleri onların çok kısa zaman aralığında var olabilmeleridir (limitleşmiştir). Her bir kuantum, real veya virtüel olarak devamlı virtüel parçacık soğurur veya yayımlar. Sonuç olarak her bir kuantum durumu virtüel parçacıkların bulutu tarafından etrafı çevrelenir. Kısa ömürlü (short-livedness) olma zorunlulukları alanların etrafında hızlı enerji-dalgalanmaları veya  reel kuantum ile alanlar arasındaki etkileşimler gibi bakılabilir. Vakum enerji dalgalanmaları reel kuanta veya diğer bilinen olguların varlığı olmadan virtüel parçacık emen veya yayan özel bir durumdur.

 

Yukardaki Feymann Diyagramlarının sol taraftaki foton bir elektron-antielektron (pozitron) çifti yayar ve sonra tekrar soğurur. Sağ tarafta ise bir vakum alan dalgalanmasıdır ki vakum ani olarak 3 virtüel parçacık yayar ve tekrar soğurur. (Buradaki yörüngeler gerçek kuantum yörüngeleri değillerdir sadece sembolik yörüngelerdir). Vakum dalgalanmaları bize çok güçlü bir delil olarak gösteriyor ki  vakum bir boşluk değil, o bir alan veya alanlardır. Bu kuantum fiziğin son noktasıdır ve fizikçiler sadece vakumun dışı ile uğraşabilmektedirler ve vakumun içine inilmesi için yüksek enerji fiziğinin önümüzdeki 20 yıl içinde çözümler üretmesini ummaktadırlar.

 

 

 

STRING (SİCİM) TEORİSİ

 

            İlk birleşik teori örneği 1864 te Maxwell Newtonian mekaniği ve Elektroamagnetizm formüle etti. Daha sonra  Glashow, Salam ve Weinberg  bütün elktromagnetik ve weak   olguları genel bir çerçeve içinde electroweak (elektrozayıf) olarak birleştirdiler (Radyoaktif bozunmalar vs.). W ve Z parçacıkları 1984’de bulundu. Daha sonra Strong (güçlü,kuvvetli) etkileşimde aynı teorik çerçeve içinde çalıştığı gösterildi(proton, quarklar, QED). Bu çalışmalar Standart Model olarak bilinir.

 

            Temel parçacıkları ve kuvvetleri gravitasyon ile birleştirerek açıklayan teoridir. Şu sorulara cevap arar.

1.         Uzay zaman niçin 4-boyutludur ne onun yapısı Planck ölçeğindedir?

2.         Niçin 4 temel kuvvet vardır ve  parçacıkların maddeyi inşası için çok özel spektrumlararın nedeni nedir?

3.         Kütle nedir ve 4 boyuttan yukarısı var mıdır?

4.         Evren nasıl ve niçin oluştu.

 

 Simetrinin altında yatan gerçekleri, kara deliklerin kuantumsal davranışlarını, süper simetrinin karlığını ve kırınımını, tekilliklerin davranışını açıklamaya çalışır. String teorisinde kuvvetler ve parçacıklar çok güzel bir şekilde geometrik olarak ifade edilirler. (uzay-zaman geometrisi vs.). String teorisi Planck ölçeğine dayanır ve gravitasyonun kuantum etkileri güçlüdür. Parçacıklar 1-boyuta yayılmış nesnelerdir. Temel noktasal yapı blokları aslıda farklı modlarda titreşen yayılmış nesne olan bir stringdir. Yarıçap yaklaşık olarak Planck uzunluğunda temel parçacıklar kapalı ilmik (closed loop) stringleridir. Genelde 9 uzaysal 1 zaman boyutunda çalışır. (10-11-26 boyutlarda)

 

Bir parçacık uzay zamanda bir eğri (curve) süpürür (sweep out) (wordline-Dünya-hattı).

String bir yüzey süpürürse Dünya-Tabakası (world-sheet) denir. Parçacık teorilerine zıt olarak string teorileri ayar grupları, süper simetriler, etkileşimlerin seçimine bağlı olarak oldukça zorlamalıdırlar fakat  bütün parçacıklar string ve etkileşimler gibi ortaya çıkarlar ve bu stringlerin geometrik keskinliği ve birleştiriciliği tarafından verilirler.

Bu yol KAT’sinin olağan Feynman diyagramları Keyfi Riemann Yüzeyleri tarafından genelleştirirliler.

Son zamanlarda D-Brane (Bir D-Brane uzay-zaman üzerinde stringlerin başlayabilir veya bitebilirlik özelliği ile uzay-zamanın submanifoldudur (Altmanifold).

String teorisyenleri sonsuz boyutlu Lie cebri, Konformal alan teorisi, supergravity, Kaluza-Klein teknikleri (4 boyuttan fazla boyut kullanırlar, 2-yayılmış, 2-kıvrılmış boyutlar, extra boyutlar temel parçacıkların elektrik yüklerini ve kütlenin özelliklerini belirlerler), membrane  ve diğer yüksek boyutlu teoriler, knot teorisi, 20-30 deneysel parametreler belkide en önemlisi Konformal alan teorisinde yogunlasmış maddede faz geçişi ve kritik olguları, polimerleri vs. anlmamızı sağlayabilir (phase transitions and critical phenomena in condensed matter, polymers etc.)

 

String teorileri için sevindirici haberler:

1.                  Electron, muon, neutrino ve quarklar (madde parçacıkları)

2.                  Foton, W ve Z bozonları, gluonlar ve graviton (Kuvvet-taşıyıcıları) stringin titreşim öngörüleri ile uyuşmaktadırlar.

 

 

 

 

 

Topoloji: Geometrik uzayın özelliklerini cisimleştirir. Şayet uzay gerilir (stretch), bükülür (twist), yarılır (bent) fakat bölünmez (torn) ise herhangi bir değişiklik yapmaz.

Manifold: Bir n-boyutlu manifold bir topolojik uzaydır ki yerel olarak euclideandır. Her bir noktası bölge içinde bulunur ki Rn uzayına benzer.

            1-Manifold: Eğri (curve)

            2-Manifold: Yüzey (Surface)

Lie Grup: Lie grubu bir manifolddur. Reel matrislerin grubu doğal olarak lie grup örneklerini verir.

Mehmet KEÇECİ – 2002