Dosta İhânet

Dosta İhânet

Betraying a Friend

Siz dostlarınıza ihânete göz yumarsanız

Dostları makam ve mevki için satarsanız

Dostlara dolularca iftira atarsanız

Ağrıtır başınızı çalı-çırpı demeti.

Latîfî (Mehmet Keçeci)

02.06.2013 12:44

 

Şüphesiz onlar bir tuzak kurarlar…
Kur’ân-ı Kerîm, Târık Sûresi, Âyet: 86/15

Şüphesiz onlar bir tuzak kurarlar, Ben de bir tuzak kurarım. Artık sen inkârcılara mühlet ver; onlara biraz zaman tanı! Kur’ân-ı Kerîm, Târık Sûresi, Âyet: 86/15-17

Dosta İhânet

Gerçekten Allâh hainlerin tuzağını başarıya ulaştırmaz.

Kur’ân-ı Kerîm, Yûsuf Sûresi, Âyet: 12/52

(Yûsuf), “Benim böyle yapmam, Azîz’in; yokluğunda, benim kendisine hainlik etmediğimi ve Allâh’ın, hainlerin tuzaklarını başarıya ulaştırmayacağını bilmesi içindi” dedi. Kur’ân-ı Kerîm, Yûsuf Sûresi, Âyet: 12/52

Men Diyem

Men Diyem

Men diyem insanım
Siz diyen Türk, Kürt, Çerkez, Abaza, Boşnak…
Men diyem kulum
Siz diyen Türk, Kürt, Çerkez, Abaza, Boşnak…
Men diyem âdemim
Siz diyen Türk, Kürt, Çerkez, Abaza, Boşnak…
Men diyem kardeşiz
Siz diyen Türk, Kürt, Çerkez, Abaza, Boşnak…Eğer ki dersen biz ayrı gayrıyız
Bin senedir yan yana yatan ecdadın kemikleri sızlamasın


Simetrî (Mehmet Keçeci)

04.12.2005, Pazar, 19:38

Sun Dec 4, 2005 7:38 pm