Duygusal Bulaşma

Duygusal Bulaşma

Emotional Contagion

Mehmet Keçeci

28.03.2014

intihar, suicide, uçurum, cliff, aydın, enlightened

Uyurgezerler; rüyâlarında uyanık sanırlar bir de bakarlar ki uyandıkları yer düşündükleri, zannettikleri yer değildir. Kimin uyuduğu veya kimin uyanık olduğu hâlisâne ve muhlisâne delîllerin değerlendirilmesi ile gerçekleşebilir. Yoksa bir ihânet çemberine düşmüş araştırmacıların ve kellim kellim düşünürlerin yorumları ile ancak ve ancak sanal bir gerçeklik oluşturmaktan bir öteye gidilemez. Hakîkate, doğrulara, realiteye, gerçekliğe ulaşmak ancak ve ancak aklı selîm ile olur. Harâb olmuşlar veya sefîlleri oynayanlar başkalarının da harâb olmasını isteyebilecekleri ve bunun için dahi organize olabileceklerini unutmamak gerekir. Bulunduğunuz nokta vatana ihânet ise (!) sonsuz kere düşünmeniz gerekir. Mehmet Keçeci, 29.03.2014.

Harmanı yanan başkasının harmanının da yanmasını ister. Mevlânâ Celâleddîn-î Rûmî (rha.) Yâni kötü bir hâle düşen insânlar kendileri gibi insânlar ararlar ve onlarla daha iyi ve çabuk duygusal bağ kurarlar. Bu bir duygusal bulaşma (emotional contagion) hâlidir. Bazen bir kötü psikolojik hâlden çıkmak için işe yarayacağı gibi daha da kötü olmasını sağlayabilir. Bu yüzden yas 3 gündür veya en fazla 40 gündür denmiştir. Bazen kendi kötü hâli gibi çevresindeki insânların da bu durumda olmasını isteyebilir hattâ bunun için bile çalışabilir. Yâni umut kapısının hiçbir zamân kapanmaması gerekir. Mehmet Keçeci, 2013.

Sefâlet şirket sever.
Misery loves company.

Sırtlarında hazımsızlık, ihtiras, çekememezlik taşıyanlar harâbât ehli de olamazlar. Mehmet Keçeci, 29.03.2014.

Hakkı gel sırrını eyleme zâhir,
Olmak ister isen bu yolda mâhir,
Harâbât ehlini hor görme şâkir,
Defineye mâlik vîrâneler var. La Edrî, Anonim

Harâbâtı gerçi görmedik amma, görenlerden. İşittik bir neşat-efzâ makâm-ı dil-güşâ derler. Şeyhü’l-İslâm Yahyâ Efendi

Harâbâtı görenler her biri bir hâletin söyler. Safâsın zikreder rindân, zâhid sıkletin söyler. Râgıb Paşa

Demek ki yol istikamet, sırat-ı müstakim, dosdoğru olan hâlisâne bir yol olması gerekiyor. Yoksa kendinize atfedeceğiniz her hangi bir unvan bir anlâm etmeyecektir. Bizim yolumuz ne harâbât ne de tahrîb-î harâbât iledir.

Dedi ki: Rabbinin rahmetinden, sapıklardan (dalâlete düşmüşlerden) başka kim ümit keser? Kur’ân-ı Kerîm, Hicr Sûresi, Âyet: 15/56

Yol, yol, yol… (Bir)in aşkına bunca sayı; ve (Tek)in yüzü suyu hürmetine bu kadar yol!.. Ahmed Necip Fâzıl Kısakürek

Allâh’a dayan, sa’ye sarıl, hikmete râm ol… Yol varsa budur, bilmiyorum başka çıkar yol! Mehmet Âkif Ersoy
 

intihar, suicide, uçurum, cliff, aydın, enlightened, yaban sıçanı, lemming

Rabbim (c.c.)’hü hepimizin sonunu hayır eylesin ve yolumuzu şaşırtmasın. Âmîn...