Higgs Bozonu, Skaler Boson ve 2013 Fizik Nobel Ödülü

Higgs Bozonu, Skaler Boson ve 2013 Fizik Nobel Ödülü

Higgs Boson (The Scalar Boson) and 2013 Physics Nobel Prize

Mehmet Keçeci

08.10.2013

2012’de CERN’de keşfedilen Higgs Bozonu (Skaler Bozon, Scalar Boson) uzun bir zamandır bekleniyordu. Fakat keşfi biraz mahmetli ve masraflı oldu.

Ben bunu “Spinör Konformal/Konforal Alan Teorileri” Yüksek Lisans, Master tezimde bu konulara değinmiştim. Tezimde 9 kere Higgs, 23 kere Skaler Alan, 6 kere Bozon ifadesi kullanmışım. Hatta yaptığım yayın [1-13, 2n-Dimensional at Fujii Model Instanton-Like Solutions and Coupling Constant’s Role between Instantons with Higher Derivatives. Mehmet Keçeci, Turkish Journal of Physics Turk. J. Phys., 35, (2011), 173-178.] bu tezden çıkmıştır. Onlardan şimdi örnekler vereceğim. [14, 15]

Higgs ifadesi:

Skaler Alan ifadesi:

Bu tezden sonra yaptığım “Kuantum Alan Teorisi” seminerimde de yine Higgs Alanlarından bahsetmişim. [16]

Daha sonraki bir çok makalemde de Higgs’ten bahsetmişim. [17-22] Fizik için önemli olan bir buluştu. Tabii ki bunu ortaya çıkaranların da (Peter W. Higgs , François Englert [25, 26] ve diğerleri Gerald Guralnik, Richard Hagen, Tom Kibble, Robert Brout) bu ödül doğal olarak haklarıdır.

2008, 2010 [27] ve bu yıl 2013-2014 öğretim döneminde yine ilk ders olarak “Nasıl Bir Evrende Yaşıyoruz? Yaşadığımız Evreni Merak Edenler. What kind of a universe are we living in? Those who are curious about the universe we live in.” [28]

Diğerleri [29, 30, 31]

Kaynaklar/References:

 1. http://mehmetkececi.com/index.php?option=com_content&view=article&id=147
 2. http://dx.doi.org/10.3906/fiz-1012-66
 3. http://journals.tubitak.gov.tr/physics/issues/fiz-11-35-2/fiz-35-2-10-1012-66.pdf
 4. http://mistug.tubitak.gov.tr/bdyim/abs.php?dergi=fiz&rak=1012-66
 5. http://mistug.tubitak.gov.tr/bdyim/toc.php?dergi=fiz&yilsayi=2011/2
 6. http://www-library.desy.de/lists/preps/journal-35.html#g
 7. http://inspirehep.net/record/1181899
 8. http://www.citeulike.org/user/mehmetkeeci/article/10391979
 9. http://www.medipol.edu.tr/OgretimUyesiDetay/33/MehmetKECECI.aspx
 10. http://connection.ebscohost.com/c/articles/64920007/2n-dimensional-fujii-model-instanton-like-solutions-coupling-constants-role-between-instantons-higher-derivatives
 11. http://www.academia.edu/2313949/2n-dimensional_at_Fujii_model_instanton-like_solutions_and_coupling_constants_role_between_instantons_with_higher_derivatives
 12. http://scholar.google.co.in/citations?view_op=view_citation&hl=tr&user=rs18CukAAAAJ&citation_for_view=rs18CukAAAAJ:u-x6o8ySG0sC
 13. http://ehis.ebscohost.com/ehost/pdfviewer/pdfviewer?sid=3d3d0607-dce0-4c29-9f87-e6cf97edf291%40sessionmgr14&vid=1&hid=3
 14. http://kutuphane.gyte.edu.tr/yordambt/yordam.htm?-ac=arama&aa=demirbas&cAlanlar=0012664
 15. https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/ Tez No: 109951
 16. http://mehmetkececi.com/index.php?option=com_content&view=article&id=123&Itemid=531
 17. http://mehmetkececi.com/index.php?option=com_content&view=article&id=77
 18. http://mehmetkececi.com/index.php?option=com_content&view=article&id=261
 19. http://mehmetkececi.com/index.php?option=com_content&view=article&id=87
 20. http://mehmetkececi.com/index.php?option=com_content&view=article&id=267
 21. http://mehmetkececi.com/index.php?option=com_content&view=article&id=312
 22. http://mehmetkececi.com/index.php?option=com_content&view=article&id=317
 23. http://mehmetkececi.com/index.php?option=com_content&view=article&id=270
 24. http://mehmetkececi.com/index.php?option=com_content&view=article&id=281
 25. http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/physics/laureates/2013
 26. http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/physics/laureates/2013/advanced-physicsprize2013.pdf
 27. http://mehmetkececi.com/index.php?option=com_content&view=article&id=204
 28. http://mehmetkececi.com/index.php?option=com_content&view=article&id=352
 29. http://lepewwg.web.cern.ch/LEPEWWG/
 30. http://www.atlas.ch
 31. http://www.atlas.ch/news/2012/atlas-and-the-higgs.html