Haddi Aşanlar

Haddi Aşanlar

Overstep the Limit

Mehmet Keçeci

30.04.2014

 Nûr 24/12

Evinizde konuşulanları dışarı çıktığınızda birileri biliyorsa mutlaka gözleri veya yüzü ben biliyorum der. Rabbim (c.c.) onların ellerindeki imkânlara karşı size de öyle bir şey vermiştir ki siz onları öldürmüyorsanız biliniz ki sizin elinizdeki ile onların imkânlarına değiş etmeyeceğinizdendir. Bırakın onlar kendilerini zeki ve uyanık zannetsinler. Mehmet Keçeci, 30.04.2014 (2011 – 2014 arası yaşadıklarımın bir sonucu) [1]

Bâzıları öyle bir lâf söylerler ki derileriniz etlerinizden, etleriniz kemiklerinden ayrılır ve siz neredeyse çevrenizde uçuşan melekleri hissetmeye başlarsınız ve bunâ meleklerle dans etmek güzel şeymiş deyip onlarla uğraşmazsınız. Mehmet Keçeci, 30.04.2014. (Meleklerle Dans ifâdesini 2 kere kullandım. Biri 2007-2008 yıllarında biri de telefon konuşmamda (2012/2013). İslâm’a göre böyle bir şeyin elbette ki realitesi yok fakat öyle hançerler yiyorsunuz ki ister istemez bu hislere gark oluyorsunuz. Anlâmayanlara…) [1]

Bana gelen iftirâlardan biri bunu bana yaşatanlardan biri olmasın! Bazılarını şahıs olarak yüzde yüz tespit ettim. Bazıları zannetmiş olabilirler ama zan ile hüküm olunamayacağı da aşikârdır.

Bu iftirâyı işittiğinizde erkek ve kadın müminlerin, kendi vicdânları ile hüsnü zanda bulunup da: “Bu, apaçık bir iftirâdır” demeleri gerekmez miydi?
Bu iftirâyı işittiğiniz zamân, îmân eden erkek ve kadınlar, kendi (dîn kardeş)leri hakkında iyi zan besleyip de, “Bu, apaçık bir iftirâdır” deselerdi ya!

Kur’ân-ı Kerîm, Nûr Sûresi, Âyet: 24/12 [2]

Ek: 1

 

Zâriyât: Tozu dumana katıp savuran (rüzgar, fırtına, tayfun, hortum, tornado, bora, kasırga vs… )

 

Esip savuran rüzgarlara, yağmur yüklü bulutlara, kolayca süzülen gemiler ve işleri yöneten meleklere and olsun ki, size söz verilen kıyametin kopması şüphesiz gerçektir. Ödeşme günü gelecektir. 

Kur’ân-ı Kerîm, Sûre: Zâriyât, Ayet: 51/1-6 [3]

 

İşlerin karşılık göreceği günün zamanını sorarlar.
Hesap günü ne zaman?’ diye soruyorlar.
Ceza gününün ne zaman olduğunu sorarlar.
Onlar: «Hesap ve ceza günü ne zaman?» diye soruyorlar.
Soruyorlar: ne zaman o ceza günü? (yevm-i dîn)
Sorarlar ki: «O ceza günü ne zamandır.»
(müstehzi, alaycı, iğneleyici,  biriyle eğlenen, küçümseyici, sarkastik, ironi bir şekilde) “Ne zaman gelecekmiş Hesap Günü?” diye soranlar.
Kur’ân-ı Kerîm, Sûre: Zâriyât, Âyet: 51/12 [4]

 

Kaynaklar/References:

 1. http://www.mehmetkececi.com/index.php?option=com_content&view=article&id=183
 2. Kur’ân-ı Kerîm, Nûr Sûresi, Ayet: 24/12
 3. Kur’ân-ı Kerîm, Sûre: Zâriyât, Ayet: 51/1-6
 4. Kur’ân-ı Kerîm, Sûre: Zâriyât, Ayet: 51/12

 

 

Tarassut

Tarassut
Under Close Monitoring

Mehmet Keçeci
31.12.2013

Tarassut

Arapça kökenli olan “tarassud-ترصّد” gözleme, gözetleme anlamlarına gelmektedir.  Ayrıca gözlem (rasat, rasathâne = gözlemevi), gözetim, yakın izleme, yakın takip, gözleme, göz altında tutma, observation, surveillance, supervision, close monitoring, supervision, oversight, custody, close watch, under close monitoring, closely monitored, close follow gibi ifadelerle de kullanılabilir.

Örnek olarak Tarassut kulesi = Gözetleme kulesi, gözcü kulesi (watch tower, yehova (jehovah, jah, jahve, jahveh, Rab) şahitlerinin (Jehovah’s Witnesses, kurucusu, öncüsü, önde gideni (forerunner) papaz, rahip, Pastör (Pastor) Charles Taze Russell (1852 – 1916) [1, 2] bir Cadılar Bayramı (Halloween Night) gecesinde ölmüştür ayrıca sembollerinde bir çok masonik ve tapınak şovalyelerin (Knights Templar) işaretleri mevcuttur [3]) gözetleme kulesi, zion’un gözetleme kulesi (zion= küdüs, vâdedilmiş topraklar, İsrail kavmi, sion dağı (jarusselam, holy city, promised land, land of promise, mount zion)  [4, 5], tarassut kulesi öğretisi, babil kulesi, artemisin gözcü kulesi), Tarassut Köpeği = Gözlem Köpeği, Watchdog (kontrolleri gerçekleştiren kişi, kurum, yazılım [6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15] veya donanım (Hata tesbiti ve düzeltilmesi, resetleme, sistem değişim tespiti (daemonize, monitor, restart, recovery)), tarassut elemanı, bekçi köpeği gazeteciliği-watchdog journalism, gazeteci-gerçeğin bekçi köpekleri, izleme/takip elemanı, hafiye [16]. Bu linkteki oyunda da (watchdogs) bu örgütlerin simgeleri var.

Iluminati (Illuminatus = Aydınlanmışlar, aydınlanma hareketi, ışığın insanları, 1776) ve gözetleme kulesi teşkilatları arasında da ilişkilerin olduğu açıktır (illuminati and the watchtower) [17]. Resmi sitelerinde siyonist olmadıklarını açıklamaktadırlar (“Siyasi Siyonizmin Kutsal Yazılarda hiçbir dayanağı yoktur.”-Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania [18]) fakat farklı bağlantılarının olduğu görüş ağır basmaktadır.

Şimdi “Gezi Olayları veya Gezi Operasyonu” ve “17 Aralık Operasyonu” göz önüne alındığında dış bağlantıların yanında bunun iç bağlantılarının oldukları açıktır.  Bir ülkeye bu kadar zarar verdiren bir operasyon elbette ki iç ve dış güçlerle bağlantıları olacaktır.

Bu bağlantıların watchdog’u kimlerdir???

وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللّٰهُۜ وَاللّٰهُ خَيْرُ الْمَاكِر۪ينَ۟

Onlar tuzâk kurdular (mekrettiler; bozgunculuk için gizli gizli çaba harcamak, plan yapmak, tuzak kurmak, tedbir almak, bir işi dört başı mâmur yapma). Allâh da tuzâk kurdu (mekirlerine mekretti (müşâkele)). Allâh tuzâk kuranların en hayırlısıdır (hayrülmâkirîndir) (Ve mekerû ve mekerallâhu ‘hayru’l-mâkirîne). Kur’ân-ı Kerîm, Âl-i İmrân Sûresi, Âyet: 3/54

(Vemekerû vemekera(A)llâh(u)(s) va(A)llâhu ḣayru-lmâkirîn(e). 
Onlar tuzak kurdular. Allah da tuzak kurdu. Allah tuzak kuranların en hayırlısıdır.
Kur’ân-ı Kerîm, Sûre: Âl-i İmrân, Âyet: 3/54) [19]

Kaynaklar/References:

 1. http://global.britannica.com/EBchecked/topic/513182/Charles-Taze-Russell
 2. http://pabook.libraries.psu.edu/palitmap/bios/Russell__Charles_Taze.html
 3. http://www.sixscreensofthewatchtower.com/2charlestazerussell.html
 4. http://pastorrussell.blogspot.com/2010/10/birth-of-zions-watch-tower.html
 5. http://pastorrussell.blogspot.com/2008/09/was-charles-taze-russell-mason.html
 6. http://linux.die.net/man/8/watchdog
 7. http://www.sat.dundee.ac.uk/~psc/watchdog/Linux-Watchdog.html
 8. http://sourceforge.net/projects/watchdog
 9. http://sourceforge.net/projects/user-wd
 10. http://sourceforge.net/projects/winpooch
 11. http://sourceforge.net/projects/doggy
 12. http://www.cl.cam.ac.uk/~rja14/Papers/grenade.pdf
 13. http://www.embedded.com/electronics-blogs/beginner-s-corner/4023849/Introduction-to-Watchdog-Timers
 14. http://www.sensoray.com/downloads/appnote_826_watchdog_1.0.0.pdf
 15. http://www.ganssle.com/watchdogs.htm
 16. http://watchdogs.ubi.com/watchdogs/en-gb/home/index.aspx
 17. http://www.bibliotecapleyades.net/bloodlines/russell.htm
 18. http://www.jw.org/en/
 19. http://kuran.diyanet.gov.tr/Kuran.aspx#3:54

Not1: 05.01.2013

(http://www.haber7.com/guncel/haber/1112922-paralel-devlet-once-dinlemis-sonra-fislemis#! haberi üzerine açıklama)