Türkçe, Japonca ve Korece Arasındaki Benzerlikler

Türkçe, Japonca ve Korece Arasındaki Benzerlikler

(Altay Dil Grubu)

Derleyen: Mehmet Keçeci
11.06.2011

  1.     Türkçe ile Korece ve Japonca dil bilgisel olarak, cümle yapıları ve kelime yapılarında büyük benzerlikler gösterirler. Ancak kelimelerin kökleri ve anlamları durumunda bu tür benzerlikler bulmak pek mümkün değildir. Ben bunun sebebinin başka kültürler arasında özellikle Çin kültürü etkisinde kalarak kullandıkları kelimeleri unutmuşlar fakat gramer yapısı devam etmeyi sürdürmüştür. Japonlar ortalama 30 sene önce Altaylardan ayrıldığını düşünürse bununda normal olduğu anlaşılır. Ama benzerlerini bulunacağı kanısındayım. Bunun için dillerin tarihsel dönüşümünü de bilmek gerekir. Korece ve Japoncada kullanılan kelimeler birbirlerine yakın olmasa da her iki dil de yazılarında Çin karakterlerini kullanmaları nedeniyle Çinceden çok fazla etkilenmişlerdir. Her iki dilde de toplam kelime hazinesinin yaklaşık %50-60 kadarının Çince kökenli kelimelerle ilişkili olduğu düşünülmektedir. Bu da Korece ve Japoncada, Çinceden kaynaklanan benzer kelimelerin var olması sonucunu ortaya çıkarmıştır. Fakat dil karşılaştırmalarında sık sık yapılan hatalardan biride günümüz konuşulan dil ile kıyaslamak gibi. Örneğin Türkçede kullandığımız “akşam” kelimesi aslında bize Soğdakçadan geçmiştir. Dillerin kökenini araştırmadan günümüzün ifadeleri ile karşılaştırmak bize birçok hata verecektir. Çinde kurulan ilk devlet Türklere aittir ve onların Çin kültürünede etkileri ayrıca araştırılması gerekir.
  2.     Bu üç dilde de cümle benzer şekilde kurulur; yani özne, fail başta ve yüklem sonda yer alır.
  3.     Ayrıca sözcüklerin sonlarına ekler getirilerek anlam farklılıkları oluşturulabilir.
  4.     Sözcüklerde cinsiyet yoktur.
  5.     İsim ve sıfat tamlamalarında, tamlayan önce, tamlanan sonra yazılır.
  6.     Her üç dilde de değişik saygı düzeylerinde konuşma biçimlerinin varlığıdır.

Daha fazla bilgi almak isteyenler:

Korece – Türkçe – Japonca