Monozukuri WebGL

WebGL ile Monozukuri

Monozukuri with WebGL

Mehmet Keçeci

Mefumetto Kecheji

15.07.2014

Not 1: Ekranda birşey gözükmüyor ise Tarayıcınızın veya Ekran Kartınızın WebGL ayarları kapalıdır. (Could not initialise WebGL) Ayarlarını WebGL’e göre düzenlemeniz gerekir. Ör: Firefox: about:config webgl.disabled;false gibi.

Not 2: Monozukurinin bizde ki karşılığı Sun’ . Sanat kelimesi buradan türemiştir.

Not 3: WebGL Kontrol (Control): https://get.webgl.org & https://www.chromeexperiments.com/webgl

Sun’ bir fiili icat etmektir. Her sun’ fiildir fakat her fiil sun’ değildir.

Fiil hayvân ve cânsız varlıklara da nispet edilir ancak sun’ onlara nispet edilmez. Yâni sanat öyle ‘aşkın bir fiil’ ki hareket eden bütün cânlılar arasında hareketine bir incelik, zariflik katarak inancını işleme yetisi olarak insâna bahşedilmiş bir yeti. Râgıb el-İsfehânî, Müfredât el-Faz’il Kur’ân (Kur’ân Kavramları Sözlüğü). [1]

Monozukuri hakkında geniş bilgi için [2], Monozukuri geçen sözler için [3]’e bakabilirsiniz.

Kaynaklar:References:

  1. Turkiah Quotes (I, II, IV, V, VI), Mehmet Keçeci
  2. Türkçe Alıntılar, Mehmet Keçeci
  3. Monozukuri
  4. Mehmet Keçeci’nin Sözleri ve Şiirleri: Simetrî I (Simetry I)
  5. http://www.amazon.com/Mehmet-Ke%C3%A7eci/e/B00WH281P0