Açık Dijital Rozetler ve Rozhendis

(Rozet Mühendisi)

Open Digital Badges and Badgineer (Badge Engineer)
Mehmet Keçeci

04.05.2017

Badgineer

Rozhendis

Günümüzün yayınlaşan ve geleceğin önemli bir konusu olacak olan “Açık Dijital: Open Badge” Rozetler, Sertifikalar, Diplomalar, Katılım Belgeleri, Onur ve Takdir Belgeleri her geçen gün daha da önemli hâle gelmektedirler.

Benim 250 civarında (Microsoft [3], Google, vs.) bu tür belgelerim eğer onaylı bir dijital kayıt olmaz ise bunlar bir gün unutulacak veya kaybolacaklardır. Lisede, üniversitede 1 sene aldığı dersin adını, hocasını, kitabını unutan insan elinde bir belge olmadığında bunların ispatını da yapamayacaktır. Artık çağımız her şeyin elimizin altında, taşınabilir, onaylı, kaybolmaz bir dijital kayıt istemektedir. Bu yüzden kurumlar, devletler ve özellikle uluslararası toplum en hızlı bir şekilde bunu değerlendirmeli ve bir uluslararası “Açık Dijital Sertifikalandırma” çağını başlatmalarıdır.

Bunun bizlere ne gibi faydası olacaktır: Her birey, öğrenci elde ettiği bütün başarıları dijital rozetler, sertifikalar, diplomalar ile dünyanın neresinde olursa olsun bunları bir tık ötede, İnternet üzerinden gösterebilecek, referans verebilecek, CV’sine eklenebilecektir.

Aldığı her ders için okulu bir dijital rozet verse, gösterdiği her başarıda, hünerde, yetenekte öğretmeni bir dijital rozet verse veya işte gösterdiği başarıdan sonra bir dijital rozet alsa hayatı boyunca bunları yanında taşımadan, kaybolma riski olmadan dünyanın herhangi bir yerinde saniyeler içinde başarılarını sunabilse güzel olmaz mı? Benim düşüncen elbette güzel olur.

Bu dijital kayıtların güvenlikleri devletler ve uluslararası bir toplum tarafından sağlansa ve sizden diploma istendiğinde bu toplumun websitesindeki adresine bağlantı vermeniz yeterli olacaktır. Özellikler kriptolanmış verileriniz korunacak sizler istediğinizde .pdf, .png gibi formatlarda da bunları saklayabileceksiniz.

Geleceğin toplumu RozetZinciri (BadgeChain), BlokZinciri (BlockChain) gibi toplumsal bağlarla birbirlerine bağlanacaklar. Ben şu âna kadar hem dijital rozet, sertifika alan tarafında hem de veren tarafında biri olarak bunu oldukça faydalı buluyorum. Geleceğin çevrimiçi (online) ve çevrimdışı (offline) eğitime de çok katkıları olacaktır. Uzaktan (remote), herhangi bir yerden (anywhere) eğitim almak veya vermek, sertifikalandırmak çok daha kolay ve anlaşılabilir hâle gelecektir.

Türkçesi bana âiddir. English: Badge + Engineer: Badgineer. Turkish: Rozet + Mühendis: Rozhendis [1, 2] (by Mehmet Keçeci, 10.03.2017) İlk kullandığım yer: http://www.openbadgenetwork.com/forums/topic/a3-activity-value-trust/#post-2779

Kaynakça: References

 1. http://www.openbadgenetwork.com/forums/topic/a3-activity-value-trust/#post-2779
 2. https://credmos.com/badges/rozhendis
 3. https://education.microsoft.com/Status/Public/Achievements?token=fL0yTUq0

Askerliğe Yeni Bakışlar

Mehmet Keçeci

06.10.2010

 

 1. Günümüzün şartlarına (zamanın ruhuna) uygun ve ülkeyi geleceğe hazırlayan bir askerlik sistemi.
 2. Teknolojik donanıma haiz bir ordu ve bunları kullanabilecek bir kadro
 3. Askerliği bir meslek ve uzmanlık alanı olarak benimsemiş çalışanlar
 4. Günümüzde hiçbir uzamn mesleki eğitim sistemi 4 yıldan aşağı değildir. O zaman bir Subayın/Uzman Erbaşın/Profesyonel Askerin/ liseden sonra en az 4 yıl askerlik eğitiminden geçmesi gerekir. (Teori+Pratik oranları yükseleceği kademeye göre değişir)
 5. Ordunun önemli bir askeri ihtiyacı profesyonel askerlerle giderilmelidir. (Maaşlı ve sürekli asker olanlar)
 6. Askeri olmayan ihtiyaçları memurlarla giderilmelidir.
 7. Geri kalan ihtiyaçları yine maaşlı fakat profesyonel olmayan geçici asker istihdamı ile giderilmelidir.
 8. Zorunlu askerlik minimize edilmelidir.
 9. Üniversite mezunlarına sadece temel eğitim olarak yaptırılmalıdır. (1-3 ay)
 10. Polisler askeri görevi polislik kadrosunda sayılmalıdırlar ayrıca yapmalarına gerek yoktur.

Bu o günkü şartlar dahilinde düşünülmüştür. Günün gerekli şartları her zamân gözönünede bulundurulmalıdır.

Samimiyetiniz Geleceğinizdir.

 Sincerity is Your Future.

Mehmet Keçeci

03.09.2010

    Bu gün partilere göre düşünenler yarın parti liderlerinin fikirleri değişince fikirlerini değiştirmek zorunda kalırlar. En sonunda dün dündü bu gün bugündür’e gelirler. Herkesi kendi düşünceleri doğrultusunda değerlendirip hakir görenler yarın da başkalarından hakirlik görürler. Mutlak hak ve hakikat vardır amma mutlak doğru ve doğruluk yoktur.

    Dün kendi yaptığın hatalar için bugün başkalarını aşırı alçaltmaya kalkmak dünkü yaptığın hatalardan dolayı da aşırı alçaltılmayı görmene sebep olur. Amacınız, idealleriniz ve inançlarınız sizi yönlendirirken bulunduğunuz yapı ve ortamda sizi yapılandırır. Bu ikisi arasında doğruya ulaşabilmek sizin samimiyet ve gayretiniz ölçüsünde olacaktır.

Samimiyetiniz geleceğinizdir.

Samimiyetiniz geleceğinizdir.

Not: Buradaki ifade sadece partilere göre düşünenleri değil, diğer grup, örgütlere göre düşünenleri de kapsar.

Kendi Kendini Kandıran: İnsân

Self Deceive: Human

Mehmet Keçeci

28/02/2010 16:38

Deceive-Kandırmak-Aldatmak

 

İnsan’ın Düştüğü Hatalar

   

 1. Tekrar tekrar dünyaya geleceğine inanır
 2. Kendisini diğerlerinden üstün görür (Üstün insan, Kast Siztemi, Zümreler, Sosyal Statü vs…)
 3. Irk ayrımı yapar
 4. Dil ayrımı yapar
 5. Renk ayrımı yapar
 6. Sosyal statü ayrımı yapar
 7. Ailesini üstün görür
 8. Çevresini üstün görür
 9. Düşüncelerini üstün görür
 10. Zenginlik ayrımı yapar
 11. Yaptıklarından dolayı kendisini üstün görür
 12. Yapmadıklarından dolayı kendini üstün görür
 13. Samimiyete inanmaz
 14. Kendisinden üstün bir güce (Yaratıcıya) inanmaz (Ateist) yada onu kendi kuralları içine sokmaya çalışır (Deist)
 15. Yaratıcıya meydan okuyup ona altarnatifler çıkarıp onlara tapar (Politeist, vs…)
 16. Aldığı eğitimden dolay kendini üstün görür
 17. Başkalarını aldatmayı üstün görür
 18. Zulmetmeyi üstün görür
 19. Herşeyin anlamsız olduğunu söyler
 20. Zaman içinde değişen şeylere veya anlamsız şeylere inanır
 21. İnanmıyorum deyip buna inananlar

Ruhunda, Beyninde, Kalbinde bunlara yer olmayanlara selam olsun.