İftira

İftirâ

Slander

12.02.2012

Mehmet Keçeci

iftira-slander

Her İftirâ Bir Bataklıktır.

Her İftirâ Bir Yalandır.

Her Zan Doğru Değildir.

Zan İle Hüküm Olunmaz.

iftira

 

İftira ve Öz Bilinç, Vicdan, Nefs, Ruh İlişkisi

Vicdan

Vicdan-Conscience

Nûr 24/12. Ayet

Vicdan

[1, 2, 3, 4 Bilişim Hukuku 2013 Sayfa:37-40]

İftira Suçunun Türk Ceza Kanunları (TCK) çerçevesinde bir incelemeyi [5, Akif Yıldırım]’den okuyabilirsiniz.

TÜRK CEZA KANUNU
 Kanun Numarası: 5237
 Kabul Tarihi: 26/09/2004
 Yayımladığı Resmi Gazete Tarih: 12/10/2004
 Yayımladığı Resmi Gazete Sayısı: 25611
 
 İFTİRA
 
 Madde 267 –
 (1) Yetkili makamlara ihbar veya şikâyette bulunarak ya da basın ve yayın yoluyla, işlemediğini bildiği hâlde, hakkında soruşturma ve kovuşturma başlatılmasını ya da idarî bir yaptırım uygulanmasını sağlamak için bir kimseye hukuka aykırı bir fiil isnat eden kişi, bir yıldan dört yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.
 (2) Fiilin maddî eser ve delillerini uydurarak iftirada bulunulması hâlinde, ceza yarı oranında artırılır.
 (3) Yüklenen fiili işlemediğinden dolayı hakkında beraat kararı veya kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verilmiş mağdurun aleyhine olarak bu fiil nedeniyle gözaltına alma ve tutuklama dışında başka bir koruma tedbiri uygulanmışsa, yukarıdaki fıkralara göre verilecek ceza yarı oranında artırılır.
 (4) Yüklenen fiili işlemediğinden dolayı hakkında beraat kararı veya kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verilmiş olan mağdurun bu fiil nedeniyle gözaltına alınması veya tutuklanması hâlinde; iftira eden, ayrıca kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçuna ilişkin hükümlere göre dolaylı fail olarak sorumlu tutulur.
 (5) Mağdurun ağırlaştırılmış müebbet hapis veya müebbet hapis cezasına mahkûmiyeti hâlinde, yirmi yıldan otuz yıla kadar hapis cezasına; süreli hapis cezasına mahkûmiyeti hâlinde, mahkûm olunan cezanın üçte ikisi kadar hapis cezasına hükmolunur.
 (6) Mağdurun mahkûm olduğu hapis cezasının infazına başlanmış ise, beşinci fıkraya göre verilecek ceza yarısı kadar artırılır.
 (7) İftira sonucunda mağdur hakkında hapis cezası dışında adlî veya idarî bir yaptırım uygulanmışsa; iftira eden kişi, üç yıldan yedi yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.
 (8) İftira suçundan dolayı dava zamanaşımı, mağdurun fiili işlemediğinin sabit olduğu tarihten başlar.
 (9) Basın ve yayın yoluyla işlenen iftira suçundan dolayı verilen mahkûmiyet kararı, aynı veya eşdeğerde basın ve yayın organıyla ilân olunur. İlân masrafı, hükümlüden tahsil edilir. [6]

Zihin Haritalama (Mind Mapping) Yöntemi İle Gösterim.

 

Kaynaklar/References:

 1. http://www.mehmetkececi.com/index.php?option=com_content&view=article&id=301&Itemid=1262
 2. http://issuu.com/hiperteknoloji/docs/bilisim_hukuku-2013
 3. http://www.authorstream.com/Presentation/kececimehmet-1739420-law-information
 4. http://www.scribd.com/doc/123334102/Bili%C5%9Fim-Hukuku
 5. http://portal.ubap.org.tr/App_Themes/Dergi/2007-69-304.pdf
 6. http://www.ceza-bb.adalet.gov.tr/mevzuat/5237.htm

Hicrî 1433-Miladî 2012 Kurban Bayramı

Hicrî 1433 – Miladî 2012 Kurban Bayramı

Arefe gününüz ve Kurban Bayramınız mübarek olsun.
Mehmet Keçeci
24.10.2012

Kurban Bayramı

Güzel bir bayram tebriği Red Hat Linux’ten.

happy aid

Hesabı:

15 Ekim 2012 Pazartesi Günü “Yeni Ay” girmiş ve yine aynı gün Güney Amerika’nın arka tarafından sonraki kısımlarında ilk “Hilal” hem teleskopla hem de gözle görünebilir hale geldiğinden dolayı 16 Ekim 2012 Salı Günü Hicrî Zilhiccenin 1. günüdür. Zilhiccenin 9. Günü 24 Ekim 2012 Çarşamba günü Arefe Zilhiccenin 10. günü olan 25 Ekim 2012 Perşembe günü “Kurban Bayramı“nın 1. günüdür. Bu anlamda Türkiye ve Diyanetin seçimi “en doğru/ en kuvvetli/en uygulanabilir” olanıdır. Suudi Arabistan’ın ise hilalin yerel gözlenmesine dayanır ki bu uygulanacak olsa Rusya’nın orta kesimlerinden sonrası Japonya gibi birçok yerde 3 gün gecikme olması gerekir ki bu fetva genelde 2-4 gün arasında farklılık oluşması uygulamanın zorluğu anlamına gelir ve de ilmi olarak çok tutarlı da değildir.

9 Zilhicce 1433: 24 Ekim 2012 Çarşamba: Arefe Günü
10 Zilhicce 1433: 25 Ekim 2012 Perşembe: Kurban Bayramının 1. Günü
11 Zilhicce 1433: 26 Ekim 2012 Cuma: Kurban Bayramının 2. Günü
12 Zilhicce 1433: 27 Ekim 2012 Cumartesi: Kurban Bayramının 3. Günü
13 Zilhicce 1433: 28 Ekim 2012 Pazar: Kurban Bayramının 4. Günü

Wishing you and the families a happiest Eid-ul-Azha.

Zemzem Suyu

Zemzem Suyu Hakkında Bilinmesi Gerekenler

Zamzam Water Need to Know About

Mehmet Keçeci

25.09.2011

Zemzem suyunun moleküler kristali

Zemzem suyunun moleküler kristali

                                                                                                                                                                          

3 suyun Kimyasal Analizi (parts per million (ppm)/mg/L)/Alıntıdır.

Chemical Analyses of the Three Waters

Parametre

Parameter

Zemzem Suyu

Zamzam water

Şişelenmiş kaynak suyu

Bottled drinking water

Damıtılmış Su

Distilled water

Azami izin verilebilirlilik

Maximum Permissible

Görünüş

Appearance

Temiz

Clear

Temiz

Clear

Temiz

Clear

 

Koku

Odor

Kabul edilebilir

Acceptable

Kabul edilebilir

Acceptable

 Kabul edilebilir

Acceptable

 

Bulanıklık

Turbidity

Sıfır

Nil

Sıfır

Nil

Sıfır

Nil

25

Asılı Katı Maddeler: TSS

Suspended Solids

Sıfır

Nil

Sıfır

Nil

Sıfır

Nil

35

Çözünmüş Katı Maddeler: TDS

Total Dissolved Solids

455**, 584*, 562***, 850-1000, 830****

452

1500

pH (Asit-Baz Oranı)

7,73-7,9***, 8-8,1*-8,0**, 7,79****

7,21

6,85

6,5-9,5

İletkenlik

Conductivity (μS/cm)

1390

740

0,5

 

Artakalan Klor

 

Residual chlorine

 

Sıfır

 

Nil

 **Var

 

0,45

 

Sıfır

 

Nil

 

0,5

 

Total Sertlik

 

Total hardness

 

300

 

228

 

0,2

 

500

 

Kalsiyum Sertliği

 

Calcium hardness

 

196-210

 

136

 

0,1

 

200

 

Magnezyum Sertliği

 

Magnesium hardness

 

80

 

92

 

0,1

 

150

 

Alkalinity (CO3)-2

 

Sıfır/Nil

 

Sıfır/Nil

 

Sıfır/Nil

 

 

Alkalinity (HCO3)-1

 

110

 

108

 

10

 

 

Klorür/Chloride (Cl)-

 

260

 

100

 

0,2

 

600

 

Florür/Fluoride

 

0,59-0,66-max0,86

 

0,32

 

 

1 veya 1,5

 

Sülfat/Sulfate

 

180

 

 

 

400

 

Nitrat/Nitrate (NO3)

 

?

 

 

 

10

 

Fosfat/Phosphate

 

0,15

 

0,13

 

 

 

Amonyak/Ammonia (NH3)
 

 

0,11

 

0,06

 

Sıfır/Nil

 

 

Demir/Iron (Fe+2)
 

 

0,06

 

0,05

 

Sıfır/Nil

 

1

 

Bakır/Copper (Cu)
 

 

0,04

 

 

 

1,5

 

Silisyum/Silica (Si)
 

 

37,6

 

11,3

 

 

Sıcaklık (°C) 17,9****      

EC (mS/cm, miliSiemens per centimeter)

1 millisiemen (mS) = 1000 microsiemen (µS)

1,17mS/cm****

1170µS/cm****

     

CF

İletkenlik Faktörü/conductivity Factor

EC to CF oran/ratio:  1:10

11,7****      

* Ölçümler bana aittir. 3 senelik bir zemzem suyu ve İstanbuldan alınmıştır.

**Ölçümler bana aittir. Ölçümler İstanbula yeni gelmiş bir zemzem suyu içindir. 31.05.2012

***Ölçümler bana aittir. Ölçümler satın aldığım bir zemzem suyu içindir. 18.05.2014

****Ölçümler bana aittir. Ölçümler satın aldığım bir zemzem suyu içindir. 19.06.2014

Çift girişler farklı zamanlarda alınmış farklı kurumların değerleridir.

                                                                                                                                

 

Ölçümlerim (Mehmet Keçeci”ye ve aittir alıntı değildir.)

Markaları bildirilmeyecektir.

No: Yer/Marka Tarih PH

TDS_ppm mg/L

Total Dissolved Solids

EC (mS/cm, miliSiemens per centimeter)

1 millisiemen (mS) = 1000 microsiemen (µS)

 

CF

İletkenlik Faktörü/conductivity Factor

EC to CF oran/ratio:  1:10

 

Sıcaklık (°C) Değerlendirme
1 Ümraniye/İst. 19-20.09.2011 7,1 172      Klorlu
2 Su 19-20.09.2011 8,2/damacana  8,0/0,5lt 82 / 84      Klorsuz
3 Maden Suyu 19-20.09.2011 5,5 683      
4 Samandıra/İst. 24.09.2011 7,0 131      
5 Maden Suyu 24.09.2011 5,5 800      
6 Su 24.09.2011 7,6/damacana 8     Minarel yok denecek kadar az. Agresif ve koroziftik bir su.
7 Su 24.09.2011 7,4/damacana 42      
9 Zemzem

24.09.2011*

31.05.2012**

18.05.2019***

Bu ölçümler bana aittir.

8,0** (31.05.2012)

8,1* (24.09.2011)

7,73-7,9-8.0 (King Saud University), King Abdul Aziz City of Science and Technology (KACST)

7,9***

7,79****

455** (31.05.2012)

584* (24.09.2011)

835-1000 (King Saud University)

562***

830****

   

A+++bir su (3 sene önce İstanbuldan alınmış/hâlâ bozulmamış). Maden suyu sınıfında bir su. Özellikle çocukların gelişimi için haftada bir bardak tavsiye edilir.

31.05.2012 tarihindeki ölçümümde ki zemzem suyunda klor tespit ettim. Daha önceki TDS değerlerindende düşüktü. Bu muhtemelen su fitreden geçtiği ve klor eklendiği anlamına gelir ki buda günümüz şartlarında normaldir. Fakat zemzem tadı azalmış su tadı yükselmiştir.

10 Ümraniye/İst. 25.09.2011 7,2 183      
11 Riyad Şehir Suyu   7,2 (Alıntı)        
12
  
Ümraniye/İst. Su 29.09.2011 7,0 133      
13
  
Kaynatılmış Su 8,6        
14 Kolonya/Limon 7,8 2      
15 Kefir Ayran 30.09.2011 4,3 4520      
16 Tam Yağlı Süt/Past. 6,6 3220      Katkı maddeleri TDS’yi yükseltir
17 Süt/Pastörüze 6,7 2830     Katkı maddeleri TDS’yi yükseltir
  Süt/Past. değil 04.05.2013 6,8 2400     Katkısız
  Günlük Süt/Past. 19.05.2013 6,6 2170      
  Süt (doğal/katkısız) 26.08.2013 7.1 2400     Katkısız
18 Elma Sirkesi

2,3

2,6

2480

1070

     
19 Çay

Dem: 4,9

 

Dem+Su: 5,4

Dem: 376      
20 Yeşil Çay (Doğal yaprak olarak toplanmış) 30.05.2013 6,0 244      
21 Süt katılmış Nescafe 03.10.2011 6,3 2330      
22 Sade nescafe 04.10.2011 5,7 1040      
23 Yoğurdun suyu 4,4

3810

3360

3330

     
24 Ayran 4,3 2530      
25 Az tuz katılmış ayran 4,3 3750     *Tuz her zaman TDS’yi çok yükseltir.
  Yogurt Suyu/Homojenize 11.06.2013 4,0 3670      
  Ayran (Tuzsuz, homojenize) 11.06.2013 3,9 2090      
26 Ümraniye/İst. Su 7,1 131      
27 Şekerli su 7,2 142      
28 Acılı Şalgam 16.10.2011 3,5

9390

    *Tuz her zaman TDS’yi çok yükseltir.
29 Ev Yapımı Turşu Suyu 3,5 10.000 üzeri     *Tuz her zaman TDS’yi çok yükseltir.
30 Hazır Nar Suyu 3,3 2750      
31 Doğal Limon Suyu 2,4 2720      
32 Ümraniye/İst. Su

16.05.2011

18.05.2014

7,1

7,1

185

180

    Yağmur yükseltmiş olabilir
33 Doğal Nar Suyu  25.10.2011  3,0 2390      
34 Su/Damacana 01.04.2012 8,3 77      
35 Ihlamur 08.01.2013 7,2 578     Kullanılan su şehir suyu olduğundan PH değeri ona göre değişmektedir. PH’ı yüksek sular kullanımında fayda vardır.
36 Yayla Suyu 28.04.2013 6,3 70     Yayla suyunun yağmur sularından fazla derine inmeden tekrar yüzeye çıktığı anlaşılıyor.
37 Latte 19.05.2013 6,7 1330     su olarak şehir suyu kullanılmıştır. PH:7-7,2
38 Su/BGTKmÇ2 21.05.2013 6,7 252     Mineral değerinin yüksek olması ayrıntılı inceleme gerektirir.
39 Portakallı Gazoz 31.05.2013 3,5 330      
40 Gül Suyu 31.05.2013 4,6 164      
41 Ananas Aroması   3,6 1050      
42 Şeftali Suyu   3,9 763      
43 Vişne Suyu   3,5 846      
44 Acısız Şalgam   3,6 8710      
45 Bir Köyün Suyu  

6,4

7,3

54

51

     
46 Su/Damacana   8.0 108     ozon, klor yok.
47 Süt (doğal/katkısız) 26.08.2013 7.1 2400      
48 Ev Yapımı Peynir Suyu 19.10.2013 5,5 8770     Tuz içermediği halde minareli en yüksek su. Kesinlikle atmayınız. Suyunu değerlendiriniz. Sütten, ayrandan ve yoğurt suyundan daha minerali yüksek.
49 Maydonoz Suyu 03.11.2013 6,6 847      
50 Doğal Kaynatılmış Elma Suyu 04.11.2013 5,5 458      
51 Su/Damacana 07.04.2014 7,0 16     Minarel değeri istenenden düşük
52 Keçi Sütü/Pastorize 09.04.2014 6,9 2840      
53 Su/Damacana 18.05.2014 7,8 (eskisi 7,2) 39     Eski tadı daha güzeldi
54  Su/Ümr/İst.  19.06.2014  7,11  90  0,13  27,1  
55  Su/Damacana  “  8,13  170  0,25  27,9  
56 Zemzem4 7,79 830

1,17mS/cm****

1170µS/cm****

17,9 Zemzem tadı
57 Zemzem4+Su1 7,79 450 0,64 16,8 Daha az zemzem tadı
58 Zemzem4+Su2 7,33 580 0,82 15,6 Az zemzem tadı
               
Not
 1. Gazı çıkan maden suları 0,3 derece kadar PH ları yükselir.
 2. Arıtılmamış suların değerleri farklıdır.
 3. Alınan numunelerin sıcaklık farkları PH derecelerini 0,1 ile 0,4 derece değiştirebilirler. Bizim aldıklarımız doğal ortamdan veya buzdolabından alınan numunelerdir.
 4. PH değerleri 0,1 ile 0,5 değerinde farklılık gösterebilirler.
 5. Günlük değerler arasında farklılıklar olabilir.
 6. Sudaki tuz/sodyum (Na) TDS değerini yükseltip PH değerini düşürür. İçeriğinde nekadar Tuz/Sodyum olduğu bilinmesi gerekir. Tuzluluk böbrek ve yüksek tansiyon hastaları için iyi değildir. PH”ı yüksek ise tuzluluk oranı düşük olabilir. PH”ın yüksek olması suyun kalitesi açısından önemlidir. Damarlardaki yağlanmayı önler, obaziteyi azaltır, hazmı kolaylaştırır vs…
 7. Minarelli yok denecek kadar az sular tavsiye edilmez. Vucutta mineral azlığına sebep olabilirler. Bu yüzden arada bir farklı suları deneyiniz. Hep aynı su alışkanlığı yapmayınız.
 8. 1 seneden fazla bekleyen suların PH değerlerinde bozulma görülür. İçeriğine göre bu artabilir ve daha az sürelere inebilir.
 9. Suyun oksijen değeri çok önemlidir. Genellikle yüksek yerlerden çıkan sular daha fazla oksijen içerir.
 10. Ozon ve Klor suyun tadını değiştirirler.
 11. Suyun tadı içindeki minarellere, PH değerine, mikroorganizmalarına ve oksijen değerlerine göre değişir.
 12. Güneşte bekleyen PET ve Damacanalara bunlardan kimyasallar geçer. Bunlar ise zararlıdır.

****Ölçümler bana aittir. Ölçümler satın aldığım bir zemzem suyu içindir. 19.06.2014

Not: Zemzeme su katıldığında PH, TDS, EC/CF, TAD oranları normal karışım özelliği göstermektedir. Kristal/Moleküler yapıda herhangi bir değişiklik olup olmadığı ise ayrıca incelenmesi gerekir.

                                                                                                                

 1. Su; kokusuz, renksiz, berrak, tortusuz ve içimi hoş olmalıdır. Sularda fenoller, yağlar gibi suya kötü koku ve tat veren maddeler bulunmamalıdır.
 2. Su; hastalik yapan mikroorganizma ihtiva etmemelidir. Suda bulunan vibrio cholera, salmonella typhi, hepatit virüsü gibi mikroorganizmalar sudan geçerek hastalığa sebep olurlar. İçme sularinin kesinlikle bakteriyolojik kirlilik tasımamasi gerekir.
 3. Suda sağlığa zararlı kimyasal maddeler bulunmamalıdır. Bazı kimyasal maddeler zehirli etki yapabilir. Arsenik, kadmiyum, krom, kurşun, civa gibi. Bunun yaninda baryum, nitrat, florür (1,5ppm üzeri), radyo aktif maddeler, amonyum, klorür gibi maddeler sınır degerlerinin üzerinde sağlığa olumsuz etkileri olan maddelerdir. Aynı zamanda bazıları suya kirli suların karıştığının göstergesidir. 
 4.  Sular kullanma maksatlarına uygun olmalıdır. İçme suyu ve sanayide, kullanma sularında demir, manganez ve sertlik değerleri önemlilik arzeder.
 5.  Sular agresif olmamalıdır. Sularin agresifliği, serbest karbondioksit (CO2) ile bikarbonat (HC03) iyonunun dengede olmasından ileri gelir. Suların agresifliği boruların korozyonuna sebebiyet verir. Ayrıca boruların aşınması halinde borudan ayrılan elementler su kalitesinin bozulmasına sebep olur.
 6. TS-266”ya göre, içme sularında pH 6,5-8,5 tavsiye edilen değerdir. Düşük pH’lı ve düşük TDS’lı sular, korozif oldukları için borulardaki birtakım zehirli metalleri çözebilirler. Yüksek pH’a sahip sularda ise pH’ı yükselten kimyasalların zararlı olup olmadığı belirlenmelidir. Bunun için ayrıntılı ölçüm gerekir.
 7. Sular Ozun, Klor, Ultraviole, Kaynaktma, Nanozarlan geçirme ile bakterilerden (0,5mikron ve üzeri) temizlenebilirler. Fakat virüsler 0,5 mikrondan daha düşük olduklarından her filtreleme işe yaramaz.
 8. Deniz suyu ve kuyu suları, taze yüzey sularına göre daha az çözünmüş oksijen içerirler. Yüksek yerlerdeki sular deniz seviyesine göre daha çok oksijen içerirler.
 9. Gazı çıkan maden suları 0,3 derece kadar PH ları yükselir.
 10. Arıtılmamış suların değerleri farklıdır.
 11. Alınan numunelerin sıcaklık farkları PH derecelerini 0,1 ile 0,4 derece değiştirebilirler. Bizim aldıklarımız doğal ortamdan veya buzdolabından alınan numunelerdir.
 12. PH değerleri 0,1 ile 0,5 değerinde farklılık gösterebilirler.
 13. Günlük değerler arasında farklılıklar olabilir.
 14. Sudaki tuz/sodyum(Na) TDS değerini yükseltip PH değerini düşürür. İçeriğinde nekadar Tuz/Sodyum olduğu bilinmesi gerekir. Tuzluluk böbrek ve yüksek tansiyon hastaları için iyi değildir. PH”ı yüksek ise tuzluluk oranı düşük olabilir. PH”ın yüksek olması suyun kalitesi açısından önemlidir. Damarlardaki yağlanmayı önler, obaziteyi azaltır, hazmı kolaylaştırır vs…
 15. Minarelli yok denecek kadar az sular tavsiye edilmez. Vucutta mineral azlığına sebep olabilirler. Bu yüzden arada bir farklı suları deneyiniz. Hep aynı su alışkanlığı yapmayınız.
 16. 1 seneden fazla bekleyen suların PH değerlerinde bozulma görülür. İçeriğine göre bu artabilir ve daha az sürelere inebilir.
 17. Zemzem suyunun Kral Suud Üniversitesi, King Abdul Aziz City of Science and Technology (KACST) tarafından açıklanan değerleri:

  KATYONLAR : Ca+2, Mg+2, Na+2, Fe+2, Mn+2

  ANYONLAR : Bikarbonat HCO3, Cl-1, SO4-2, N03 Nitrat, C03-2 Karbonat

  Sodyum/Sodium (Na) 133 mg/L (4.8×10−6 lb/cu in)
   Kalsiyum/Calcium (Ca) 96 mg/L (3.5×10−6 lb/cu in) (Orta yumuşak su)
   Magnezyum/Magnesium (Mg) 38.88 mg/L (1.405×10−6 lb/cu in)
   Potasyum/Potassium (K) 43.3 mg/L (1.56×10−6 lb/cu in)
   Bikarbonat/Bicarbonate (HCO3) 195.4 mg/L (7.06×10−6 lb/cu in)
   Klorür/Chloride (CI) 163.3 mg/L (5.90×10−6 lb/cu in)
   Florür/Fluoride (FI) 0.72 mg/L (2.6×10−8 lb/cu in) (0,6-1 ppm optimal seviyedir)
   Sülfat/Sulfate (SO4) 124.0 mg/L (4.48×10−6 lb/cu in)
   pH 7,9-8 (Bazik ve alkali)
   TDS değeri: Total dissolve alkalinity 835 mg/L (3.02×10−5 lb/cu in)

  Zemzemin içinde 34 tane element bulunmuştur. Bunlardan biri de Selenyumdur (Se). Bu element sarımsak ve soğandan bildiğimiz vucudun direncini arttıran bir elementtir. Çoğu toksik iken azı ise çok faydalıdır. Az miktarda da olsa zemsem suyu selenyum içerir.

  Yapısal olarak Sodyum Klorürlü (Sodium Cloride) ve metrotik bir sudur. Oluştuğu bölgeye uzaydan gelen kayaların ve metallerin yapısal etkisi vardır. (Zamzam is a sodium chloride water and of meteoritic origin. Adj.1.meteoritic – of or relating to or caused by meteorites)

  Zemzem suyu kimyasal olarak içmeye uygun bir sudur. Chemically Zamzam water is suitable for drinking purposes.

  Zemzem suyunun uzun seneler bozulmamasının nedeni belkide tuzluluk/sodyum (Na) oranının biraz yüksek olması olabilir. Ben 3-5 senelik zemzem içtiğim halde bir bozulma görmedim.

                                  

  Doğadaki Su Çeşitleri

  pH

  Yumuşak Sular/Soft water

  5,3-7,4

  Sert Sular/Hard water

  7,6-8,8

   Deniz Suyu/Sea water

  8,2-9,2

  Asidik kirlenmiş sular

  2,2-4,8

  Atmosferle pH”ı dengelenmiş su

  5,6

   Zemzem

   7,73-7,9-8,0-8,1

    

 18. Suda ya Nitrat-Azot3Oksit (Nitrate NO3) olmaması gerekir yaza izin verilen seviyelerin altında olması gerekir. Nitrik asit (HNO3) tuzu iyonudurlar. Nitrik asit ve alkollerin esterlerine nitrat adı verilir. Sağlık açısından zararlıdırlar.  

  Amonyak (NH3): Amonyak dogal sularda genellikle amonyum azotu (NH4) halinde bulunur ki buna serbest veya tuz halindeki amonyak denir. Sularda amonyak, kimyasal ve fiziksel olaylar veya mikroorganizma faaliyetleri sonucunda oluşur. Kimyasal ve fiziksel olaylar sonucunda oluşan amonyağın sağlığa zararı yoktur. Ancak mikroorganizma faaliyetleri sonucunda oluşan amonyak organik madde kaynaklı olma ihtimali bakımından tehlikelidir. 0.5 ppm”den büyük değerde amonyak kirliliğin belirtisidir.

  Nitrit (NO2) : İçme suyunda kesinlikle istenmez. Güneş ışığı ve bazı bakteriler nitratları nitrite dönüştürür.

  Nitrat (N03) : Azotlu organik bileşiklerin son yükseltgenme ürünleridir. Kuyu sularında nitrat genelde daha fazla bulunur. Özellikle bebeklerde blue-baby denilen hastalığa neden olur. Vücudu morarmaya baslayan bebeklerde bu hastalık ölüme dahi neden olabilir. Suda kötü koku yaparlar.

 19. İyonik Kalsiyum (Ca) vucudumuz için oldukça gereklidir. Diş ve kemik yapımızın ihtiyacını karşılarlar.
 20. TDS”i çok düşük olan sular agresif ve koroziftirler. Dolayısıyla özel kullanımlarda tedbir alınmalıdır. Örneğin bu sular depolanacaksa deponun metal yerine plastik olması tercih edilmelidir.
 21. Klorürün (CI) normal konsantrasyonlarında bir sağlık sakıncası yaratmadığı bilinmektedir. Ancak 250 mg/It’den yüksek konsantrasyonlarda tuz tadı oluşmaktadır. Klorür suyun iletkenligini artırdığı için korozyonu kolaylaştırır.Nadir olarak bazı bileşiklerle birleşerek zararlı olabilirler. Bazı durumlardada ozonda da bu gözükebilir. Her ikisi de suyun tadını değiştirirler.
 22.  Pekçok suda silis SiO2 (SilisyumdiOksit) bulunmaktadır. Bu çok doğaldır çünkü doğada en çok bulunan element silisyumdur (Si).
 23. Sülfür (S(-ll)) bilesikleri, çesitli reaksiyonlar sonunda olusturduklari tat, koku, toksitite ve korozyon gibi problemleriyle önemli kirletici durumundadirlar. Suda yüksek sülfatin anlami; yüksek sertlik, yüksek sodyum tuzu ve yüksek asiditedir. Sodyum sülfat ve magnezyum sülfat, insanlarda müshil etkisi gösterdiklerinden 250 mg/1 üst sınırla sınırlandırılmıştır. Hayvanlar için ise bu sınır 1000 mg/l olarak belirlenmistir. Bunun yanında sülfatlar suya acımsı tat verirler. Sülfatlar, kazan sularında CaSO4 ve MgS04 çökeltileri oluşturduğundan, bu tip sularda çok düşük miktarlarda tutulmalıdırlar.
    
 24. Suyun Toplam Sertliğini (Total Hardness) içindeki Kalsiyum (Ca) ve Magnezyum (Mg) miktarı belirler. Kalsiyum ve Magnezyum sertliği ayrı ayrı hesaplanabilir. Sert sularda iyi sayılmazlar. Fakat sonradan suyun sertliğine müdahele edilerek yumuşatılması sonucu da kanser vakalarında artma tesbit edilmiştir.  

  Sertlik, su içinde çözünmüs (+2) değerlikli iyonların (Ca+2, Mg+2, Sr+2, Fe+2, Mn+2 vb.), varlığının sonucudur. Ca+2 ve Mg+2 iyonları doğal sularda diğer iyonlardan daha fazla bulunduklarından, çoğunlukla sertlik, Ca+2 ve Mg+2 iyonlarının konsantrasyonlarının toplamı olarak ifade edilir. Diğer iyonlar genellikle komplex formda oldukları için sertliğe fazla bir katkıları olmaz. Bir suyun sertliği, sabunu çökeltme kapasitesinin ölçüsüdür. Sabun suda yaygın olarak kalsiyum ve magnezyum iyonları ile çökeltilir.

                                 

  Toplam Sertlik (CaCO3 mg/lt) Sınıflandırma
  0-50 yumuşak su / soft
  50-100 orta yumuşak / moderately soft
  100-150 biraz sert / slightly hard
  150-200 orta sert / moderatly hard
  200-300 sert / hard
  >300 çok sert su /very hard

  Sertlik yaratan maddelerin, eşdeğer kireç türlerinin karşılıklarına göre tanımlanmış sertlik dereceleri, genellikle Fransız, Alman ve İngiliz sertlik dereceleri cinsinden ifade edilir.

   

  1F = 10 mg/lt CaC03 Fransız Sertlik Derecesi

  1E = 14.3 mg/lt CaC03 İngiliz Sertlik Derecesi

  1D = 17.8 mg/lt CaC03 Alman Sertlik Derecesi

                                           

  Sertlik Dereceleri
  Çarpma Faktörleri Alman (°D) Fransiz (°F) İngiliz (°E) milival (mval)
  °D için 1 1.79 1.25 0.357
  °Fiçin 0.56 1 0.7 0.200
  °Eiçin 0.80 1.43 1 0.285
  mval için 2.80 5.00 3.5 1

  Sertlik artışı, suyun iletkenliğinin de artmasına sebep olur. Sertlik giderilirse;

  a. Sabun ve deterjan sarfiyati azalır.

  b. Korozyon kontrolüne yardımcı olur.

  c. Taşlaşmanın önüne geçilir.

  Sertlik giderme yöntemleri;

  * Kireç-soda yöntemi

  * Sodyum hidroksit ile muamele

  * Sodyum sülfatla yumuşatma

  * iyon değiştirme

 25. Demir  ve mangan içme sularında istenmeyen renk ve bulanıklığa sebep olurlar. Su borularının iç cidarlarında birikerek kesit daralmasına ve tıkanmalara yol açarlar. Aynı zamanda çamaşır, kumaş ve porselen eşya üzerinde leke bırakırlar. Demir kahverengimsi, mangan gri-siyah lekeler yapmaktadır. Bu özellikleriyle demir ve mangan konsantrasyonları yüksek sular; kağıt, deri, dokuma, plastik, gıda gibi sanayilerde kullanıldıklarında ürünün renk ve tadında değişmelere sebep olduklarından istenmezler.   

  Demir ve mangan (manganez) suda çözünmeyen (Fe+3 ve Mn+4) ile çözünen (Fe+2 ve Mn+2) hallerinin her iki şeklinde de bulunmaktadır. İki değerlikli demir ve mangan, genellikle yeraltı sularında bulunur.

  Gerçekte demir doğal sularda şu şekilde bulunur;
   1. Çözünür Ferrous iyonları.
   2. Ferrik iyonlari (asidesi yüksek sularda çözünür).
   3. Ferrik hidroksit (dogal veya alkali sularda çözünmezler).
   4. Ferrik oksit
   5. Organik bilesiklerde kombine halde veya demir bakterileri bünyesinde

  Su hava ile temas ettiğinde CO2 havaya karışırken moleküler oksijen suya karışmaya başlar. Oksijen ferrus (Fe+2) iyonlarını oksitleyerek Fe+3”e dönüştürür. (Fe+3) iyonları da serbest hidroksil (OH) iyonlarıyla reaksiyona girerek ferrik hidroksit [ Fe(OH)3] oluşturur. Bu bileşik çözünmez jelatimsi bir yapıya sahiptir ve bulunduğu yüzey üzerinde birikimler yapar. Aynı şekilde Mn+2 iyonları da Mn+ ”e dönüşürler.

 26. Toplam alkalinlik hesaplamalarında Kalsiyum Karbonat (CaCO3), Karbonat (CO3), Bicarbonat (HCO3) dikkate alınırlar.
 27. Florid seviyesinin  fazlası da (1-1,5ppm)  azı da (0,30ppm) zararlıdır.
 28.  Kaynatılan suların PH değerleri artarken TDS önemli bir değişiklik göstermez.
 29. Temizlik, sanayi, yemek sularında yumuşak sular tavsiye edilirken içme kaynak sularında sert olması daha uygundur çünkü sert sular yer altından geldiklerinden yüksek miktarlarda çözünmüş minareller içerirler.
 30. Suyun oksijen değeri çok önemlidir. Genellikle yüksek yerlerden çıkan sular daha fazla oksijen içerir.

Kaynaklar/References:

 1. http://www.mehmetkececi.com/index.php?option=com_content&view=article&id=176