Nükleer Korku

Nükleer Korku

Nuclear Fear

Mehmet Keçeci

Panzehir Bilim ve Sağlık Dergisi

Sayı 39-40

15 Şubat 1998

(Makaleme benim verdiğim ad: Nükleer Sendrom, Nuclear Syndrome)

II. Makâle

Nükleer Korku Nuclear Fear

Nükleer Korku Nuclear Fear

I. Makale [1]

Nükleer Bilinç

Nuclear Consciousness

Nükleer Enerji: Nuclear Energy

Ateşle Oynamak mı?

Do Playing With Fire?

Mehmet Keçeci

15.10-15.12.1995

(Makaleme benim verdiğim ad: Nükleer Sendrom, Nuclear Syndrome)

 

 

Kaynaklar/References:

  1. http://mehmetkececi.com/index.php?option=com_content&view=article&id=217&Itemid=172

Hasret

Hasret

Longing

 

Hasret, Longing

 

Bitmeyen Yollarda İlerleyen Ben

İleri mi Geri mi Gittiğini Bilmeyen Ben

Hazırlıksız Bu Yollara düşen Ben

Düştükçe Kalkan Ben

Anlâyamadım Anlâdıklarımı

Anlâdım Anlâmadıklarımı

Bu Yollarda Yürüyen Ben

Bu Deryada Neredeyim Ben

Söylemediler Bize Yürümenin Sebebini

Yürüdükçe Bu Hasret Diyarında Yalnız Kalan Ben

Anlâmadım Yürürken Yürümemi

Yürüyenler Ayrıldıkça Yürüyen Ben

Hasret Diyarında Kalbime Düşen

Serpilen Karların İçinde Yalnız Yürüyen Ben

Anlâdım ki Anlâşılmaz Bu

Hasreti Kalbime Düşüren Sen.

 

Simetrî (Mehmet Keçeci),

1997, İzmit/Kocaeli.

Düşünce

Kardeşim sen düşünceden ibaretsin. Geriye kalan et ve kemiksin. Gül düşünür gülistân olursun.

Diken düşünür dikenlik olursun.

Hz. Mevlânâ Celâleddîn-î Belhî Rûmî (rha.)

Düşünce

Meditation

Thought, Thinking

Düşünce

Ne düşünüyorsun ki
Altı üstü bir dünyâ.
Sevsen de sevmesen de
Altı üstü bir dünyâ.

Sevene de hayrı yok sevmeyene de
Seversen batarsın
Sevmesen çıkarsın
Altı üstü bir dünyâ.

Ufuklar bile yâr olmaz
Olanlar ise hep hâr olmuş.
Gel geçelim bu sevdadan
Altı üstü bir dünyâ.

Gamsız kedersiz var mı bir günün
Seni sen yapan ne var
Varsa işte onda var
Altı üstü bir dünyâ.

Var isem var olanda var
Sevgimin anlamı tek Onda var.
Sevmedim O’ndan başka yâr
Varlıkta da yoklukta da var.

Simetrî (Mehmet Keçeci), 1977.

Bize düşüncelerin değil sadece oyun lazım diyen bir partiye üyeyseniz

siz orada sadece ve sadece bir koyunsunuzdur (sheeple).

Mehmet Keçeci, 20.05.2013.

 

Geceler

Nâzlı olsa da, aşka yakalanan kimse, Nâz çekmeğe de alışmalıdır elbette!

İmâm-ı Rabbânî, Üçüncü cild, 7. Mektûp.

Geceler

Nights

 

Geceler

Aşkımı anlattığım en kısa ân
Aşkın içinden geçtiği ân
Âşıka aşkımı anlattığım ân
Aşkın düştüğü geceler.

Aşkın içinde yoğrulduğum
Aşkın boyutunda şekillendirildim
Aşkın ateşinde pişirildim
Aşkın düştüğü geceler.

Aşkın aşk ifadesi
Aşkın ilk cümlesi
Aşkın nûrumsu tütsüsü
Aşkın düştüğü geceler.

Kalbimdeki ateşin serinliği
Kalbimdeki sızının hafifliği
Kalbimdeki durgunluğun inkişâfı
Kalbimdeki aşkın aşk türküsü
Kalbime aşkın düştüğü geceler.

Simetrî (Mehmet Keçeci), 1997.

Ne Buyursun?

Kapımıza değil kalbimize vuran buyursun.

Şems-i Tebrîzî (rha.)

 

Ne Buyursun?

What do (…) command?

buyursun 
Kalpler coşmayınca diller ne buyursun
Gönüller coşmayınca hâller ne buyursun
Gidenler gitti bizler yaya kaldık
Bu âciân ne buyursun.

Kalpler dolmayınca demler ne buyursun
Kalpler taşlardan katı olunca sular ne buyursun
Buyuran buyurmazsa kimler buyursun
Buyuran buyurursa kimler durdursun.

Kelebekler kör olursa şuleler ne buyursun
Deryâlar coşmayınca dalgalar ne buyursun
Hakk buyurunca giryân olur
Buyurmazsa gözler ne buyursun.

Bu mecnûn her dem bekler bir istibşâr
Olmaya her demde devâ bir ibşâr
Hakk buyurursa o zamân gör Mevlâ neyler
Neylerse güzel eyler.

Mecnûnun ıstırâbı sükûndur, sükûnu ıstırâb
Hakyol’da gidenler bengisuya ulaştılar
Erenler degâhında erenler erdi
Bu fâkir neylesin.

Simetrî (Mehmet Keçeci),

1996, İzmit/Kocaeli.