Katre

Bir katre içen çeşme-i pür hun-ı fenadan
Başın alamaz bir dahi bârân-ı belâdan.
(Fenâlığın kan dolu çeşmesinden bir damla içen artık bir daha belâ yağmûrundan kurtulamaz)
Ziyâ Paşa, Terkîb-i Bend

Bir katre olma, kendini deniz hâline getir. Hz. Mevlânâ (rha.)
Mademki denizi özlüyorsun, katreliği yok et gitsin. Hz. Mevlânâ (rha.)

Katre

Drop
 

Katre

Gönlümde bir damla su bir katre âteş
İster yan ister ferahla
Benim dünyâm bu
İster ağlâ ister gül.

Simetrî (Mehmet Keçeci),

1995, İzmit/Kocaeli.

Nükleer Bilinç

Nükleer Bilinç

Nuclear Consciousness

Nükleer Enerji: Nuclear Energy

Ateşle Oynamak mı?

Do Playing With Fire?

Mehmet Keçeci

15.10-15.12.1995

(Makaleme benim verdiğim ad: Nükleer Sendrom, Nuclear Syndrome)

Nükleer enerji bizlere ileri sanayinin kapılarını açacağından ve bir çok disiplin dalının Türkiye’de ilerlemesini sağlayacağından bir Fizikçi olarak desteklemekteyim.

Bu makaleyi “Panzehir Bilim ve Sağlık Dergisi” 32. Sayısı-1995 te yayınlanan bir makalemdir. Aradan 15 sene geçmiş bilgisayar ve diğer teknolojiler devasa gelişme sağlarken biz hâlâ bu teknolojiye geçememişiz.

Nükleer Bilinç, Nuclear Consciousness, Nükleer Enerji: Nuclear Energy, Ateşle oynamak mı?, Do Playing With Fire?, Mehmet Keçeci, Panzehir dergisi, 32. Sayı, 15.10-15.12.1995

Nükleer Bilinç, Nuclear Consciousness, Nükleer Enerji: Nuclear Energy, Ateşle oynamak mı?, Do Playing With Fire?, Mehmet Keçeci, Panzehir Dergisi, 32. Sayı, 15.10-15.12.1995

Nükleer Bilinç, Nuclear Consciousness, Nükleer Enerji: Nuclear Energy, Ateşle oynamak mı?, Do Playing With Fire?, Mehmet Keçeci, Panzehir Dergisi, 32. Sayı, 15.10-15.12.1995

Nükleer Bilinç, Nuclear Consciousness, Nükleer Enerji: Nuclear Energy, Ateşle oynamak mı?, Do Playing With Fire?, Mehmet Keçeci, Panzehir Dergisi, 32. Sayı, 15.10-15.12.1995

Baskı Hataları:

1. Sayfa 3. paragraf: %90 (Doksan)’ı itibari ile

2. Sayfa 3. pragraf: %3-4 (Üç-Dört) kadar kömür olacaktır.

II: Makale [1]

Nükleer Korku

Nuclear Fear

Mehmet Keçeci

Panzehir Bilim ve Sağlık Dergisi

Sayı 39-40

15 Şubat 1998

(Makaleme benim verdiğim ad: Nükleer Sendrom, Nuclear Syndrome)

Kaynaklar/References:

  1. http://mehmetkececi.com/index.php?option=com_content&view=article&id=206

Sen

Her şeyi, aramadıkça bulamazsın; fakat bu Dost başka; bunu bulmadan arayamazsın. Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî (rha.)

Sen

You

Hû 
Gölümde kopan fırtınalara
Damla damla yağan yağmurlara
Gece gündüz uyuyan mahmurlar
Seni sordum Seni.

Denizlerde yüzen mahilere
Dağlara tırmanan dağcılara
Kuşlar gibi uçan planörlere
Seni sordum Seni.

Avare avare dolaşan gezegenlere
Yağmur çamur dinlemeyen şoförlere
Fezada yürüyen astronotlara
Seni sordum Seni.

Anlâdım ki aratan Sen
Yürüdüğüm yolu ışıtan Sen
Gönlüme aşkı düşüren Sen
Seni senle bildiren Sen
Seni bende aratan Sen
Seni içimde yaşatan Sen
Bildim ki her şey Senden
Gördüm ki her şey Senden
İnandım ki beni ben yapan Sen.

Simetrî (Mehmet Keçeci), 1977.

 

“O” dediğimiz Hû’dur. Hû’nun manası: “O kimse”… demektir. Ama, bizim kastımız Hakkın zâtıdır. Açıkçası, irfân sâhibi şöyle mülahaza eder: Cümle varlık Hakkın; bende olan varlık dahi Hakkın… Risâle-i Lübbb’ül-Lübb ve Sırrüs’s-Sırr (Özün Özü ve Sırrın Sırrı Risâlesi), Muhiddîn-i Arabî, Çeviri: İsmail Hakkı Bursevî, Sadeleştiren: Abdülkâdir Akçiçek