Askerliğe Yeni Bakışlar

Askerliğe Yeni Bakışlar

Mehmet Keçeci

06.10.2010

 

  1. Günümüzün şartlarına (zamanın ruhuna) uygun ve ülkeyi geleceğe hazırlayan bir askerlik sistemi.
  2. Teknolojik donanıma haiz bir ordu ve bunları kullanabilecek bir kadro
  3. Askerliği bir meslek ve uzmanlık alanı olarak benimsemiş çalışanlar
  4. Günümüzde hiçbir uzamn mesleki eğitim sistemi 4 yıldan aşağı değildir. O zaman bir Subayın/Uzman Erbaşın/Profesyonel Askerin/ liseden sonra en az 4 yıl askerlik eğitiminden geçmesi gerekir. (Teori+Pratik oranları yükseleceği kademeye göre değişir)
  5. Ordunun önemli bir askeri ihtiyacı profesyonel askerlerle giderilmelidir. (Maaşlı ve sürekli asker olanlar)
  6. Askeri olmayan ihtiyaçları memurlarla giderilmelidir.
  7. Geri kalan ihtiyaçları yine maaşlı fakat profesyonel olmayan geçici asker istihdamı ile giderilmelidir.
  8. Zorunlu askerlik minimize edilmelidir.
  9. Üniversite mezunlarına sadece temel eğitim olarak yaptırılmalıdır. (1-3 ay)
  10. Polisler askeri görevi polislik kadrosunda sayılmalıdırlar ayrıca yapmalarına gerek yoktur.

Bu o günkü şartlar dahilinde düşünülmüştür. Günün gerekli şartları her zamân gözönünede bulundurulmalıdır.