Aziz Bartholmeo Günü Katliamı

Aziz Bartholmeo Günü Katliamı
St. Bartholomew’s Day Massacre
(Massacre de la Saint-Barthélemy)
1572
Fransa-French
(Giorgio Vasari San Bartolomeo)

 

  24 Ağustos 1572 yılı Pazar günü Aziz Bartolomeo gününde çok fazla sayıda Protestan Paris’te katledildi ve bunu izleyen günlerde Fransa’nın diğer bölgelerinde şok edici sahneler tekrarlanmaya devam etti. Aziz Bartolomeo katliamında hayatını kaybedenlerin toplam sayısı 10.000 ila 50.000 arasında tahmin edilmektedir. Kilise tarihçisi Schaff’a göre bu sayı 30.000’dir. Bu acımasız katliamlar yüzlerce Fransız Protestan’ın Hollanda’ya, Almanya’ya, İngiltere’ye ve Amerika’ya kaçmalarına neden olmuştur. Fransa’nın yaşadığı kayıp onarılamaz boyuttaydı. İngiliz tarihçi Macaulay İngiltereye yerleşenlerr hakkında şunları yazmıştır: “Bu sığınmacıların en alçakgönüllüleri bile Avrupada’ki herhangi bir krallıktaki orta sınıf insanlardan entellektüel ve ahlaksal olarak çok üstündü. Kendisi soğukkanlı bir tarihçi olan Lecky, “Nantes fermanının geri alınmasıyla gerçekleşen Hügenot katliamı, Fransa halkının en sağlam, en alçakgönüllü, en erdemli ve genel olarak en aydın sınıfının yok edilmesiydi. Ve bu durum kaçınılmaz olarak ulusal karakterin bozuluşuna ve son olarak da yaklaşık bir yüzyıl sonra hem sunağın hem de tahtın önünde secde etmeyi zorunlu kılacak olan şüphecilik selini yok edebilecek son siperin ise ortadan kaldırılmasına yol açmış oldu.” demektedir.

 

Aziz Bartholmeo

 

Aziz Bartholmeo Günü Katliamı – St. Bartholomew”s Day massacre (Massacre de la Saint-Barthélemy) 1572-Fransa-French
(Giorgio Vasari San Bartolomeo)

 

aziz bartholmeo

 

Aziz Bartholmeo Günü Katliamı – St. Bartholomew”s Day massacre (Massacre de la Saint-Barthélemy) 1572-Fransa-French
(Giorgio Vasari San Bartolomeo)

18.12.2009

16:13:28

(Visited 352 times, 1 visits today)
Alıntı Alıntı

Leave a Comment